Plany zagospodarowania przestrzennego

PLANY MIEJSCOWE

Z OBRĘBU PUSZCZYKOWO

Lp.

Nazwa planu

Treść

1.1.P

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa dla rejonu ulic: Piaskowa – Przyszkolna - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 105/2000/III z 6.03.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 23 poz.259 – powierzchnia 1,6 ha

NIE OBOWIĄZUJE

Pobierz załącznik - pdf - 2,6 MB

1.2.P

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż torów PKP w Puszczykowie – strefa B – uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 156/2000/III z 6.11.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 85 poz.1131 – powierzchnia 1,5 ha

NIE OBOWIĄZUJE

Pobierz załącznik - pdf - 2,9 MB

1.3.P

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w Puszczykowie przy ul.Mazurskiej i Pomorskiej - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 209/01/III z dnia 30.07.2001 r ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 112 z 13 .09.2001 poz. 2138

Pobierz załącznik - pdf - 2,6 MB

1.4.P

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa dla rejonu ul.Wysokiej oraz terenu cmentarza w Puszczykowie – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza parafialnego wyznania rzymsko – katolickiego w Puszczykowie - działki nr 1068/1 i 63L/7 - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 228/01/III z dnia 19.11.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 29.11.2001r. poz. 3050

Pobierz załącznik - pdf - 2,3 MB

1.5.P

Zmiana m.p.z.p.Puszczykowa Starego z 12.12.1994 oraz m.p.z.p. miasta Puszczykowa 4.03.1989 – dla pasa terenu łączącego ul.Świerkową z ul.Jarosławską - z przeznaczeniem pod urządzenia kanalizacji sanitarnej – uchwała RMP Nr 249/02/III z dnia 4.03.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 116 z 23.09.2002 poz.3226

Pobierz załącznik -pdf - 1,4 MB

1.6.P

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B– uchwała Nr 323/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 października 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 248 z dnia 15 grudnia 2010 poz. 4583 (wejście w życie 16 stycznia 2011)

Pobierz załącznik - pdf - 6,9 MB
1.7.P

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A - Uchwała Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz. 77 z dnia 3 stycznia 2013 (wejście w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym).

Pobierz załącznik - pdf - 1,0 MB
1.8.P

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 - Uchwała Nr 170/12/VI Rady Miasta Puszczykowa 23 października 2012r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz.372, z dnia 10 stycznia 2013 (wejście w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym).

Pobierz załącznik - pdf - 870 KB
1.9.P

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A2 – uchwała Nr 195/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2013 poz.2328, (wejście w życie 20 kwietnia 2013).

Pobierz załącznik - pdf -718 KB
1.10.P

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 - uchwała Nr 208/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2013r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz. 3704 z dnia 27 maja 2013r. (wejście w życie 11.06.2013 r.).

Pobierz załącznik - pdf - 8,6 MB
1.11.P Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego - Uchwała Nr 14/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2015, poz. 1202 z dnia 3 marca 2015r.
Pobierz załącznik 1 - jpg - 1,1 MB
Pobierz załącznik 2 - pdf - 1,1 MB
1.12.P Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark.5 – w dwóch etapach A i B – uchwała Nr 61/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015, opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2015, poz. 5678 z dnia 5 października 2015 (wejście w życie 20 października 2015)
Pobierz załącznik - pdf - 1,3 MB
1.13.P Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 - uchwała Nr 202/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2017, poz. 3704 z dnia 8 maja 2017r.
Pobierz załącznik 1 - pdf - 1,1 MB

Pobierz załącznik 2 - jpg - 114 KB
1.14.P Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 - Uchwała Nr 158/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28.04.2020r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – rok 2020, poz. 4141 z dnia 13 maja 2020r. + Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego NR IR-III.4131.73.2020.11 z dnia 28 maja 2020 roku orzekające nieważność § 15 pkt 3 uchwały
Pobierz załącznik 1 - pdf - 258 KB
Pobierz załącznik 2 - pdf - 684 KB
Pobierz załącznik 3 - png - 5,8 MB
1.15.P Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 - UCHWAŁA NR 361/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 marca 2022r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – rok 2022, poz. 2848 z dnia 11 kwietnia 2022r.
Pobierz załącznik
1.16.P Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 – część A - Uchwała Nr 404/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 4 lipca 2022r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – rok 2022, poz. 5594 z dnia 26 lipca 2022r.
Pobierz załącznik
1.17.P Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 - Uchwała Nr 429/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 listopada 2022r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – rok 2022, poz. 9510 z dnia 12 grudnia 2022r.
Pobierz załącznik

PLANY MIEJSCOWE

Z OBRĘBU PUSZCZYKOWO STARE

Lp.

Nazwa planu

Treść

2.1.P.St

Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 191/2001/III z 19.03.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 30 poz.475

Pobierz załącznik - pdf - 1,1 MB
Załącznik graficzny - pdf - 1,7 MB
Obowiązuje tylko dla działki nr 555/7 - fragment ul.Morenowej

2.2.P.St

Miejscowy plan z.p. Puszczykowo – rejon ul.Morenowej część A – uchwała RMP Nr 59/03/IV z dnia 9.09.2003 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 167 z 27.10.2003 r., poz. 3126

Pobierz załącznik - pdf - 655 KB
Obowiązuje tylko dla działki nr 555/24 - fragment ul. Morenowej

2.3.P.St

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 177/4 położonej w Puszczykowie przy ul.Sobieskiego , obręb Puszczykowo Stare , arkusz 5 - uchwała RMP Nr 230/06/IV z dnia 8.08.2006 ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego Nr 2 z 12 stycznia 2007 r. poz. 34

Pobierz załącznik 1 - pdf - 2,8 MB
Pobierz załącznik 2 - pdf - 982 KB

2.4.P.St

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29, 177/30, 177/31 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark.5 - uchwała Nr 324/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 271 z dnia 31 grudnia 2010 poz. 5327 (wejście w życie 1 lutego 2011)

Pobierz załącznik - pdf - 3,9 MB

2.5.P.St

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN strefa A - Uchwała Nr 101/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011r.

Pobierz załącznik 1 - pdf - 6,0 MB
Pobierz załącznik 2 - pdf - 1,2 MB
Pobierz załącznik 3 - pdf - 5,1 MB
2.6.P.St

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 - Uchwała Nr 156/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2012, poz. 3901 z dnia 20 września 2012r.

Pobierz załącznik - pdf - 406 KB
2.7.P.St Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 - Nr 288/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2014, poz. 2903 z dnia 5 maja 2014r. (wejście w życie 20 maja 2014r.)
Pobierz załącznik - pdf - 6,2 MB
2.8.P.St Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 – uchwała Nr 13/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2015, poz. 1661 z dnia 20 marca 2015 ( wejście w życie 4 kwietnia 2015 ) – powierzchnia 9 ha.
Pobierz załącznik - pdf - 1,2 MB
Pobierz załącznik - jpg - 139 KB
2.9.P.St Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16 - Uchwały Nr 80/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2015, poz. 7964 z dnia 7 grudnia 2015 r.
Pobierz załącznik - pdf - 855 KB
2.10.P.St Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 – uchwała Nr 225/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2017, poz.4553 z dnia 26.06.2017 (wejście w życie 11.07.2017).
Pobierz załącznik - pdf - 414 KB

 

2.11.P.St Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A –  uchwała Nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2018, poz. 7079 (wejście w życie 2.10.2018)
Pobierz załącznik 1 - pdf - 14,3 MB
Pobierz załącznik 2 - jpeg - 962 KB

 

2.12.P.St Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B –  uchwała Nr 335/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2018, poz. 7081 (wejście w życie 2.10.2018)
Pobierz załącznik 1 - pdf - 1,9 MB
Pobierz załącznik 2 - jpeg - 824 KB

 


PLANY MIEJSCOWE

Z OBRĘBU NIWKA

Lp.
Nazwa planu
Treść
3.1.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu trasy rurociągu wodociągowego w Puszczykowie – rejon ulic Mocka i Niwka Stara wariant „A” - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 63/99/III z 6.09.1999 r. – powierzchnia 3,4 ha

NIE OBOWIĄZUJE

Pobierz załącznik - pdf - 974 KB
3.2.N
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż torow PKP w Puszczykowie – strefa A – Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 99/2000/III z 31.01.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 16 poz.164 - powierzchnia 5,4 ha

 

Pobierz załącznik - pdf - 2,7 MB
Obowiązuje obręb Puszczykowo
3.3.N
Miejscowy plan z.p. fragmentu Miasta Puszczykowa – teren przy ul.Wspólnej – północna część działki nr 678/2 – Uchwała RMP Nr 297/02/III z dnia 7.10.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 z 15.11.2002 poz. 3807

NIE OBOWIĄZUJE

Pobierz załącznik - pdf - 1,9 MB
3.4.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo-rejon ul.Konopnickiej działki nr : 930/7, 930/8, 930/10 - uchwała RMP Nr 60/03/IV z dnia 9.09.2003 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 165 z 22.10.2003 poz.3087
Pobierz załącznik - pdf - 2,5 MB
3.5.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w południowej części miasta - Niwka – strefa I – uchwała RMP Nr 118/04/IV z dnia 7.09.2004 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 144 z 4.10.2004 poz.2992
Pobierz załącznik - pdf - 4,7 MB
3.6.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841, obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego – uchwała Nr 311/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 224 z dnia 9 listopada 2010 poz. 4121 (wejście w życie 10 grudnia 2010) – pow. 0,35 ha ok. 0,4 ha
Pobierz załącznik 1 - pdf - 2,3 MB
 
Pobierz załącznik 2 - pdf - 1,3 MB
3.7.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C.Ratajskiego i Nadwarciańskiej – I strefa - uchwała Nr 325/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 267 z dnia 31 grudnia 2010 poz. 5163 (wejście w życie 1 lutego 2011)
Pobierz załącznik - pdf - 3,4 MB
3.8.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11 - uchwała Nr 214/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2013r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz. 4289 z dnia 4 lipca 2013 r. (wejście w życie 19 lipca 2013r.).
Pobierz załącznik - pdf - 5,8 MB
3.9.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark.2,3, - etap A – uchwała Nr 178/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2017, poz. 1172 z dnia 8.02.2017.
Pobierz załącznik - pdf - 6,6 MB
3.10.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark.2,3, - etap B – uchwała Nr 180/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2017, poz. 1173 z dnia 8.02.2017.
Pobierz załącznik - pdf - 6,5 MB
3.11.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A1.
Pobierz załącznik nr 1 - pdf - 4,3 MB
Pobierz załącznik nr 2 - pdf - 3,5 MB
Pobierz załącznik nr 3 - pdf - 273 KB
3.12.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP I - Uchwała Nr 41/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2019, poz. 1718 z dnia 13 lutego 2019 r.
Pobierz załącznik nr 1 - jpg - 1,0 MB
Pobierz załącznik nr 2 - pdf - 1,1 MB
3.13.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A2 - Uchwała Nr 70/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2019, poz. 4981 z dnia 15 maja 2019 r.
Pobierz załącznik nr 1 - pdf - 16,5 MB
Pobierz załącznik nr 2 - pdf - 1,7 MB
3.14.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B - Uchwała Nr 113/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2019, poz. 9889 z dnia 25 listopada 2019r.
Pobierz załącznik - pdf - 1,0 MB
3.15.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A - Uchwała Nr 175/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2020, poz. 5644 z dnia 7 lipca 2020r.
Pobierz załącznik nr 1 - png - 3,3 MG
Pobierz załącznik nr 2 - pdf - 1,2 MB
3.16.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II - Uchwała Nr 206/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27.10.2020r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – rok 2020, poz. 8558 z dnia 13 listopada 2020r.
Pobierz załącznik nr 1 - pdf - 756 KB
Pobierz załącznik nr 2 - png - 1,2 MB
3.17.N
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B – UCHWAŁA NR 243/21/VIII RADY MIASTA PUSZCZYKOWA z dnia 30 marca 2021r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – rok 2021, Poz. 3250 z dnia 20 kwietnia 2021r.
Pobierz załącznik nr 1 - pdf - 4,3 MB
Pobierz załącznik nr 2 - pdf - 4,3 MB
3.18.N Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Mocja i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 12 – część A - Uchwała Nr 2512/23/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26.09.2023r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – rok 2023, poz. 8819 z dnia 6 października 2023r.

Pobierz załącznik nr 1 - pdf - 3,20 MB

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway