Projekty zewnętrzne

Zwiększenie dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Zwiększenie dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

Więcej

Przebudowa ul. Fiołkowej w Puszczykowie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Więcej

Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (realizacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Więcej

Budowa szatni na obiekcie sportowym Orlik przy ul. Nowe Osiedle w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2022 w ramach piątej edycji Programu „Szatnia na Medal”.

Więcej

Budowa ul. Radosnej w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Więcej

Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego i budową oświetlenia w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (realizacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Więcej

E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Puszczykowo

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Więcej

„Cyfrowa Gmina” Miasto Puszczykowo

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2023.

Więcej

Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej

Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat (realizacja rządowego programu komunalnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Więcej

Remont nawierzchni jezdni na ul. Jackowskiego w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Więcej

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway