Projekty zewnętrzne

Remont nawierzchni jezdni na ul. Jackowskiego w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Więcej

Zdalna Szkoła+

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej

Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (85% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu środków europejskich, a 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa).

Więcej

Zdalna Szkoła

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej

Przebudowa ul. Sobieskiego w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Więcej

Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Więcej

Rewitalizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne

Więcej

Budowa ul. Żwirowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Puszczykowie

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Fundusz Dróg Samorządowych).

Więcej

Budowa ulicy Mazurskiej

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Więcej

Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Więcej

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą

Więcej

Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania dzieci w pieczy zastępczej w pow. Poznańskim

Więcej

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway