Projekty zewnętrzne

Zdalna Szkoła+

Więcej

Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo

Więcej

Zdalna Szkoła

Więcej

Przebudowa ul. Sobieskiego w Puszczykowie

Więcej

Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Więcej

Rewitalizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne

Więcej

Budowa ul. Żwirowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Puszczykowie

Zadanie realizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Fundusz Dróg Samorządowych).

Więcej

Budowa ulicy Mazurskiej

Więcej

Doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej Centrum EkoInfo w celu poszerzenia działalności i zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Puszczykowa

Więcej

Poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych w Puszczykowie

Więcej

Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Więcej

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą

Więcej

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway