Zwiększenie dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

FE_POWER_wersja_kolor.jpg

 

Nazwa zadania: Zwiększenie dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Zakres: Zwiększenie dostępności usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie dla osób z niepełnosprawnościami będzie możliwe dzięki planowanym zadaniom z zakresu dostępności cyfrowej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej. Podczas realizacji przedsięwzięcia grantowego usługi doradcze w zakresie dostępności będą świadczone przez kompetentny podmiot, który będzie służył swoją wiedzą i wsparciem przy realizacji zadań zaplanowanych w ramach wniosku o udzielenie grantu.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisano w dniu 21.02.2023 r.

Planowany okres realizacji zadania: 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 86 300,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 86 300,00 zł (100% kosztów kwalifikowanych)


Dostępny samorząd

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway