Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

Budżet środków europejskich

 

Zakres: Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu rekultywacji zalewowego terenu leżącego nad rzeką Wartą i przekształceniu go w tereny zielone, służące wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców Puszczykowa oraz mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska miejskiego Puszczykowa, rekultywacja na cele środowiskowe i rekreacyjne zalewowego obszaru zlokalizowanego na terenie miasta i rozwój terenów zielonych. W szerszej perspektywie będzie to zagospodarowanie poprzez nowe nasadzenia, powstanie ścieżek rowerowych i spacerowych oraz plaży kamiennej i piaszczystej.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą) podpisano w dniu 27.11.2017 r.

W dniu 29.06.2018 r. zawarto aneks dotyczący przedłużenie terminu realizacji zadania oraz ograniczenia projektu w części infrastrukturalnej (zmniejszono liczbę ścieżek i zrezygnowano z oświetlenia).

 

Planowany okres realizacji zadania: 1.08.2017 – 31.10.2018

Całkowita wartość projektu: 1.551.651,46 zł.

Wnioskowane dofinansowanie: 1.318.903,74 zł (85% wydatków kwalifikowanych).

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway