Budowa ul. Żwirowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Puszczykowie

Zadanie realizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Fundusz Dróg Samorządowych).

Cele projektu: Inwestycja jest zlokalizowana na terenie zabudowanym i polega na budowie ul. Żwirowej (droga gminna o numerze G331178P) wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Puszczykowie. Poprzez dojazd ulicą Jarosławską realizacja inwestycji polepszyła komunikację z drogą wojewódzką nr 430. Inwestycja miała na celu podniesienie standardu technicznego lokalnej drogi gminnej, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców tego terenu miasta.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu jest wybudowanie drogi gminnej długości ok. 427m, chodnika o łącznej długości ok. 584m, rozbudowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 374m oraz oświetlenia ulicznego o długości ok. 45m.

Planowany okres realizacji inwestycji: 03.2020 r. – 08.2020 r.

Zadanie zrealizowano w terminie.

Całkowita wartość inwestycji: 1.083.572,07 zł

Dofinansowanie: 541.786,03 zł (50% wydatków kwalifikowanych)

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway