„Cyfrowa Gmina” Miasto Puszczykowo

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Zakres: Projekt zakłada cyfryzację biur Urzędu Miejskiego w Puszczykowie poprzez zakup 10 stacji roboczych (komputery All in One oraz notebooki), 10 sztuk słuchawek, 6 monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera z oprogramowaniem wraz usługami informatycznymi w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania (wdrożenie nowego serwera, migracja danych i aplikacji starego serwera). powyższe zakupy pozwolą na dostosowanie standardu stanowisk pracy do potrzeb ich obsługi w trybie pracy zdalnej, ponadto zakupione sprzęty (słuchawki, monitory, komputery oraz notebooki) będą mogły zostać wypożyczone pracownikom urzędu na potrzebę pracy w miejscu zamieszkania, wynikającej z trwającej pandemii covid-19. W ramach realizacji grantu podniesione zostaną standardy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie poprzez wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup licencji na oprogramowanie zakresu monitorowania sieci LAN. Zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla urzędników zakresie cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia stacjonarnego dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania (dot. serwera). Potrzeba ta wynika ze wzrostu cyfryzacji usług publicznych i konieczności zadbania o bezpieczeństwo jednostki w powyższym zakresie.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisano w dniu 3.02.2022 r.

 

Planowany okres realizacji zadania: 3.02.2022 r. – 3.08.2023 r.

 

Zadanie jest w trakcie realizacji.

 

Całkowita wartość projektu: 100 000 zł

 

Wnioskowane dofinansowanie: 100 000 zł (100% kosztów kwalifikowanych)

 

 

cyfrowa gmina
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway