Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania dzieci w pieczy zastępczej w pow. Poznańskim

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Budżet środków europejskich

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 21.12.2016 r.

Okres realizacji zadania 01.03.2017 r. - 28.02.2019 r.

Całkowita umowna wartość projektu: 510.805.34 zł, w tym Miasto Puszczykowo: 8.400,00 zł.

Przyznane dofinansowanie: 485.265,07 zł (85% wydatków kwalifikowanych), w tym Miasto Puszczykowo: 8.400,00 zł.

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway