Remont nawierzchni jezdni na ul. Jackowskiego w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

Cele projektu: Inwestycja jest zlokalizowana na terenie zabudowanym i polegała na  remoncie nawierzchni jezdni ul. Jackowskiego w Puszczykowie (droga gminna nr G331074). Przed realizacją inwestycji jezdnia posiadała zniszczoną nawierzchnię bitumiczną, mającą liczne spękania, ubytki oraz łaty, przez co jej stan techniczny można było określić, jako zły. W ramach inwestycji wykonano remont ścieralnej istniejącej nawierzchni jezdni zlokalizowanej na ul. Jackowskiego w Puszczykowie. Sfrezowano istniejącą warstwę ścieralną na głębokość 1-5 cm oraz wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. Inwestycja polegała na remoncie dwupasmowej i dwukierunkowej jezdni o zmiennej szerokości, tj. na pierwszym odcinku o szerokości 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50 m każdy) oraz na drugim odcinku o szerokości 4,50 m (2 pasy ruchu po 2,25 m każdy). Po wykonaniu warstwy bitumicznej odtworzono istniejące oznakowanie poziome. Inwestycja ma na celu podniesienie standardu technicznego lokalnej drogi gminnej, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców tego terenu miasta.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu jest remont nawierzchni drogi gminnej o długości ok. 387 m.

Planowany okres realizacji inwestycji: 07.2021 r. - 12.2021 r.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim podpisano w dniu 13.07.2021 r. (aneks nr 1 do umowy zawarto w dniu 24.08.2021 r.).

Zadanie zrealizowano w terminie.

Całkowita wartość inwestycji: 157.301,66 zł

Dofinansowanie: 78.650,83 zł (50% wydatków kwalifikowanych)

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway