Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Budżet środków europejskich

Zakres: Przedmiotem projektu jest Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu pozwoliła na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, lepsze zarządzanie energią. Produktami projektu osiągniętymi w 2017 roku, są:

- 1 wybudowany zintegrowany węzeł przesiadkowy,

- 0,524 km wybudowanych dróg rowerowych,

- 1 wybudowany obiekt „parkuj i jedź”,

- 22 miejsca postojowe w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”,

- 2 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”,

- 1 wybudowany obiekt „bike&ride”,

- 40 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „bike&ride”.

Produktami projektu osiągniętymi w 2018 roku, są:

- 1 zainstalowany inteligentny system transportowy,

- 1 akcja i kampania informacyjno-promocyjna.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 16.12.2016 r. Dnia 30.06.2017 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.

Zadanie zostało zrealizowane – odbiór nastąpił w czerwcu 2018 r.

Planowany okres realizacji zadania: 16.01.2017 – 30.06.2018

Całkowita wartość projektu: 1.233.101,82 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 1.048.136,54 zł (85% wydatków kwalifikowanych).

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway