Budowa ul. Radosnej w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

 

znaki_strona_www.png

 

Zakres: Planowana inwestycja jest zlokalizowana w terenie zabudowanym i polega na przebudowie drogi gminnej o numerze G331111 o długości ok. 179 m. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo na przyległy teren. Wody te zostaną zagospodarowane wewnątrz pasa drogowego ul. Radosnej. Planowana przebudowa ul. Radosnej zakłada powstanie dwupasmowej i dwukierunkowej jezdni o szerokości 6 m (2 pasy ruchu po 3 m każdy), obustronnych chodników (po stronie lewej – o długości 98 m, a po stronie prawej - o długości 179 m, zjazdów indywidualnych na posesje o szerokości dostosowanej do bram wjazdowych. Budowa ul. Radosnej w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie miasta.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie. Umowę o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim podpisano w dniu 6.07.2022 r.

 

Planowany okres realizacji zadania: 07.2022 r. – 11.2022 r.

 

Całkowita wartość projektu: 554 672,19 zł

 

Wnioskowane dofinansowanie: 272 416,09 zł (50% kosztów kwalifikowanych)

 

 

tablica ulica Radosna
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway