Przebudowa ul. Sobieskiego w Puszczykowie

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Sobieskiego w Puszczykowie

Fundusz Dróg Samorządowych (edycja 2019)

 

Zakres: Planowana przebudowa ul. Sobieskiego zakłada remont ulicy na odcinku od ul. Studziennej do ul. Dębowej, w ramach którego przewiduje się: wykonanie remontu nawierzchni jezdni poprzez zastosowanie nakładki bitumicznej oraz wymianę nawierzchni, wykonanie remontu istniejących chodników i zjazdów z kostki betonowej, budowę brakujących zjazdów na posesję, wykonanie chodnika na długości przystanków autobusowych, zahumusowanie terenów zielonych i obsianie mieszanką traw. Wśród prac znajduje się również przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV) wraz z oprawami oświetleniowymi na ul. Sobieskiego. Inwestycja ma na celu podniesienie standardu technicznego lokalnej drogi gminnej. Poprzez dojazd ul. Studzienną realizacja inwestycji polepszy również komunikację z drogą wojewódzką nr 430, co wpłynie pozytywnie na zachowanie jednorodności dróg powiatowych i gminnych. Przebudowa ul. Sobieskiego w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie miasta.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim podpisano w dniu 7.11.2019 r.

 

W dniu 31.12.2019 r. zawarto aneks dotyczący zaktualizowania kosztów oraz okresu realizacji zadania.

 

Na skutek zawarcia z wykonawcą dwóch aneksów do umowy (z dnia 27.01.2020 r. oraz 12.03.2020 r.) wartość zadania wzrosła z 1.675.001,11 zł do 1.712.553,04 zł.

 

Planowany okres realizacji zadania: 14.10.2019 r. – 31.08.2020 r.

 

Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

 

Całkowita wartość projektu: 1.712.553,04 zł

 

Przyznane dofinansowanie:: 748 057,00 zł (50% wydatków kwalifikowanych)

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway