Budowa remizy strażackiej

Nazwa zadania: Budowa remizy strażackiej

Środki Powiatu Poznańskiego

 

Zakres: Projekt polega na budowie remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 249,90 m2, w której zlokalizowano halę garażową o powierzchni 129,1 m2 dla pojazdów straży oraz dwukondygnacyjną część administracyjno-socjalną. Na pierwszej kondygnacji o powierzchni 186,7 m2 znajdują się garaż, magazyn, kotłownia, szatnia, toalety oraz pomieszczenia socjalne. Druga kondygnacja o powierzchni użytkowej 63,2 m2 to biuro, sala narad oraz kuchnia z pomieszczeniem socjalnym.

 

W dniu 10.10.2017 r. została zawarta umowa z Powiatem Poznańskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację budowy budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.

 

W dniu 23.04.2018 r. została zawarta umowa z Powiatem Poznańskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację budowy budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.

 

Roboty budowlane zostały zakończone. Inwestycję zgłoszono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

Przyznane dofinansowanie: 200.000,00 zł

 

Dotychczasowe koszty budowy: 1.025.137,19 zł

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway