Dane kontaktowe

Urząd Miejski
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo

tel./fax (61) 898 37 00
e-mail: um@puszczykowo.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

NIP Urzędu Miejskiego 777-10-20-151
Regon Urzędu Miejskiego P-000526943

NIP Miasta Puszczykowa 777-31-59-692
Regon Miasta Puszczykowa 63 12 57 874


UWAGA

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego:

konto bankowe: BANK PEKAO S.A.:
29 1240 6595 1111 0010 5577 8276

dla osób zamierzających uiszczać opłaty na rzecz Urzędu, które będą wysyłane spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej
KOD SWIFT: PKOPPLPW PL29 1240 6595 1111 0010 5577 8276

Konto to służy do wpłat m.in. opłat skarbowych za odpisy aktów stanu cywilnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, mandatów, należności z tytułu najmu lokali, bądź dzierżawy gruntów, opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty adiacenckiej, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu itd.

konto bankowe: BANK PEKAO S.A.:

86 1240 1747 1111 0010 7176 6606
 

Konto to służy wyłącznie do opłat z tytułu udostępnienia danych osobowych i obecnie jest to kwota 31,00 zł - wszelkie inne wpłaty na powyższe konto są błędne!

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway