Zwiększenie dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Zwiększenie dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

Więcej

E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Puszczykowo

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Więcej

„Cyfrowa Gmina” Miasto Puszczykowo

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2023.

Więcej

Zdalna Szkoła+

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej

Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (85% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu środków europejskich, a 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa).

Więcej

Zdalna Szkoła

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej

Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Więcej

Rewitalizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne

 

Więcej

Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

 

Więcej

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą

 

Więcej

Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania dzieci w pieczy zastępczej w pow. Poznańskim

 

Więcej

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

 

Więcej

Gimnazjalista z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych

 

Więcej

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Więcej

Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Więcej

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Więcej

Europa dla obywateli

 

Więcej

Przyjazna szkoła

 

Więcej

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway