Zdalna Szkoła

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Cele projektu: Projekt polegał na zakupie sprzętu komputerowego, który został udostępniony uczniom i nauczycielom puszczykowskich szkół podstawowych. Celem projektu jest wsparcie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach projektu zakupiono 20 zestawów zawierających: laptop, pakiet office oraz oprogramowanie antywirusowe, ponadto zakupiono 10 modemów mobilnych. Zakupiony sprzęt został ubezpieczony i następnie Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 wskazały po 10 osób (nauczycieli lub uczniów), które zgłosiły potrzebę otrzymania wsparcia. Umowy użyczenia sprzętu zostały zawarte pomiędzy Burmistrzem a beneficjentami.  Po zakończeniu roku szkolnego sprzęt komputerowy został przekazany obu szkołom podstawowym.

 

Planowane efekty: Zakup 20 zestawów zawierających: laptop, pakiet office oraz oprogramowanie antywirusowe i zakup 10 modemów mobilnych, niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

 

Planowany okres realizacji zadania: 04.2020 r. – 10.2020 r.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zastępcą Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisano w dniu 7.04.2020 r.

 

Zadanie zrealizowano w terminie.

 

Całkowita wartość projektu: 69 399,11 zł

 

Dofinansowanie: 69 399,11 zł (100% wydatków kwalifikowanych)

 


Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway