Baza dokumentów

Statut miasta

Statut Miasta Puszczykowa został uchwalony podczas sesji 31 lipca 2012 roku (uchwała nr 159/12/VI) i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 sierpnia 2012 roku. W związku z powyższym niniejszy Statut Miasta Puszczykowa wszedł w życie 6 września 2012 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa

Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa

Ranking dróg i kryteria wyboru ulic przewidzianych do utwardzenia na terenie m. Puszczykowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wieloletni plan inwestycyjny Miasta Puszczykowo na lata 2010-2018

Plan rozwoju lokalnego

Program ochrony środowiska

Program ochrony nad zwierzętami bezdomnymi

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Plan gospodarki odpadami

Program ochrony zabytków

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway