Baza dokumentów

Statut miasta

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa

Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa

Ranking dróg i kryteria wyboru ulic przewidzianych do utwardzenia na terenie m. Puszczykowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wieloletni plan inwestycyjny Miasta Puszczykowo na lata 2010-2018

Program ochrony środowiska

Program ochrony nad zwierzętami bezdomnymi

Plan gospodarki odpadami

Program ochrony zabytków

Plik do pobrania

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Raport o stanie miasta Puszczykowa za rok 2018

Raport o stanie miasta Puszczykowa za rok 2019

Raport o stanie miasta Puszczykowa za rok 2020

Raport o stanie miasta Puszczykowa za rok 2021


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puszczykowa

na lata 2018-2023


Katalog Dobrych Praktyk - meble miejskie Puszczykowa

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Puszczykowo

  SPIS OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA PUSZCZYKOWA – aktualny (stan na 25.09.2023r.)

 

Gminna Ewidencja Zabytków Archeologicznych Gminy Puszczykowo

Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023

Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 - pdf - 3,6 MB

Załącznik nr 1 - sprawozdanie z badań i ocena pola elektromagnetycznego - pdf - 203 KB

Załącznik nr 2 - sprawozdanie z badań woda - pdf - 278 KB

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej - pdf - 2,8 MB

Załącznik nr 1 - pdf - 328 KB

Załącznik nr 2 - xlsx - 195 KB

Załącznik nr 3 - pdf - 249 KB

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej - pdf - 335 KB
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway