Baza dokumentów

Statut miasta

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa

Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa

Ranking dróg i kryteria wyboru ulic przewidzianych do utwardzenia na terenie m. Puszczykowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wieloletni plan inwestycyjny Miasta Puszczykowo na lata 2010-2018

Program ochrony środowiska

Program ochrony nad zwierzętami bezdomnymi

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Plan gospodarki odpadami

Program ochrony zabytków

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Raport o stanie miasta Puszczykowa za rok 2018

Raport o stanie miasta Puszczykowa za rok 2019

Raport o stanie miasta Puszczykowa za rok 2020


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puszczykowa

na lata 2018-2023


Katalog Dobrych Praktyk - meble miejskie Puszczykowa

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Puszczykowo

Gminna Ewidencja Zabytków Archeologicznych Gminy Puszczykowo

Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023

Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023

Załącznik nr 1 - sprawozdanie z badań i ocena pola elektromagnetycznego

Załącznik nr 2 - sprawozdanie z badań woda

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway