Referaty Urzędu Miasta


Burmistrz Miasta

Andrzej Balcerek

tel./fax (61) 898 37 00
e-mail: um@puszczykowo.pl


Sekretariat Burmistrza

Katarzyna Szykulska

tel. (61) 898 37 37
e-mail: um@puszczykowo.pl


Zastępca Burmistrza Miasta

Władysław Ślisiński

tel. (61) 898 37 31
e-mail: viceburmistrz@puszczykowo.pl


Sekretarz Miasta

Maciej Dettlaff

tel. (61) 898 37 32
e-mail: sekretarz@puszczykowo.pl


Kancelaria ogólna oraz punkt obsługi Mieszkańca

Irena Spychała

tel. (61) 898 37 28
e-mail: spychala@puszczykowo.pl


Gospodarka komunalna

Remigiusz Motycki

tel. (61) 898 37 29
e-mail: motycki@puszczykowo.pl

Alicja Marciniak

tel. (61) 898 37 19
e-mail: marciniak@puszczykowo.pl


Gospodarka przestrzenna i gospodarka gruntami

Alina Stempniak

tel. (61) 898 37 35
e-mail: stempniak@puszczykowo.pl

Jacek Nowak

tel. (61) 898 37 13
e-mail: nowak@puszczykowo.pl

Waldemar Luther

tel. (61) 898 37 03
e-mail: luther@puszczykowo.pl

Aleksandra Mizerska

tel. (61) 898 37 30
e-mail: mizerska@puszczykowo.pl

Agata Staszak

tel. (61) 898 37 30
e-mail: staszak@puszczykowo.pl


Infrastruktura i zamówienia publiczne

Ewa Rybacka

tel. (61) 898 37 16
e-mail: rybacka@puszczykowo.pl

Przemysław Musiał

tel. (61) 898 37 17
e-mail: musial@puszczykowo.pl


Biuro Rady Miasta

Hanna Dudzik-Zoga

tel. (61) 898 37 34, fax (61) 898 37 11
e-mail: biurorady@puszczykowo.pl


Współpraca ze stowarzyszeniem Metropolia Poznań, projekty zewnętrzne oraz stanowisko ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego

Kamila Stoińska

tel. (61) 898 37 34
e-mail: stoinska@puszczykowo.pl


Promocja, kultura i turystyka

Agnieszka Zielińska-Adamiak

tel. (61) 898 37 09
e-mail: adamiak@puszczykowo.pl

Katarzyna Nowak-Śronek

tel. (61) 898 37 20, tel. kom. 668 983 754
e-mail: gci@puszczykowo.pl

Agnieszka Hahuła

tel. (61) 898 37 09
e-mail: hahula@puszczykowo.pl

Anna Polaszczyk

tel. (61) 633 62 83
e-mail: ekoinfo@puszczykowo.pl


Samodzielne stanowisko ds. sportu

Joanna Hejnowicz
tel. 666 851 382
e-mail: hejnowicz@puszczykowo.pl


Oświata

Katarzyna Świniarska

tel. (61) 898 37 27
e-mail: oswiata@puszczykowo.pl


Echo Puszczykowa

Bogdan Lewicki - redaktor naczelny "Echo Puszczykowa"
e-mail: echo@puszczykowo.pl


Obrona Cywilna

e-mail: oc@puszczykowo.pl


Kadry

Izabela Turaj

tel. (61) 898 37 26
e-mail: turaj@puszczykowo.pl


Ewidencja ludności, sprawy wojskowe

Aleksandra Klaiber

tel. (61) 898 37 22
e-mail: klaiber@puszczykowo.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Joanna Szejn

tel. (61) 898 37 21
e-mail: szejn@puszczykowo.pl


Skarbnik Miasta

Piotr Łoździn

tel. (61) 898 37 23
e-mail: skarbnik@puszczykowo.pl


Księgowość i podatki

Hanna Matuszewska

tel. (61) 898 37 15
e-mail: matuszewska@puszczykowo.pl

Wiesława Bartłomiejczyk

tel. (61) 898 37 24
e-mail: bartlomiejczyk@puszczykowo.pl

Agnieszka Szejn

tel. (61) 898 37 04
e-mail: a.szejn@puszczykowo.pl

Edyta Lulka

tel. (61) 898 37 12
e-mail: lulka@puszczykowo.pl

Natalia Terka

tel. (61) 898 37 04
e-mail: terka@puszczykowo.pl

Anna Konieczna

tel. (61) 898 37 25
e-mail: konieczna@puszczykowo.pl


Ewidencja działalności gospodarczej

Agata Krajewska-Mróz

tel. (61) 898 37 06
e-mail: krajewska@puszczykowo.pl


Ochrona i monitoring środowiska

Janina Kozeńska

tel. (61) 898 37 36
e-mail: kozenska@puszczykowo.pl


Z dniem 1 stycznia 2016 r. kasa w Urzędzie Miejskim przy ul. Podleśnej 4 została zamknięta. Uprzejmie informujemy, że wszelkich wpłat na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego można dokonywać bez jakichkolwiek opłat we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Pekao S.A., w tym również we Filii w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej 75B.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway