E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Puszczykowo

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

EFRR_Samorzad_kolor-PL-1.jpg

 

Zakres: W ramach realizacji projektu zostaną wdrożone 3 e-usług: E-podatki,
E-zezwolenia, E-informacje przestrzenne. W ramach powyższych e-usług w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie zostaną uruchomione interaktywne formularze, dzięki którym sprawy urzędowe będzie można załatwić od początku do końca drogą elektroniczną. Zakres rzeczowy projektu zakłada wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego, w tym: wdrożenie e-usług, integracje systemów, dziedzinowych, zakup szyny usług, budowę modułu obsługi interesanta wraz z formularzami, wdrożenie systemu płatności, wdrożenie platformy usług publicznych, system GIS. Zakupiony będzie także sprzęt komputerowy oraz serwerowy, doposażenie serwerowni. Pracownicy Urzędu Miejskiego wezmą udział w szkoleniu w celu przygotowania do prawidłowej i spranej obsługi interesantów przy użyciu wdrożonego systemu i zbudowanej infrastruktury. Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy teleinformatycznej, dzięki której mieszkańcy i interesanci Urzędu Miejskiego będą mieli ciągły dostęp i możliwość skorzystania z e-usług.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, po zwiększeniu alokacji umowę o dofinansowanie z Dyrektorem Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano w dniu 8.02.2022 r.

 

Planowany okres realizacji zadania: 20.08.2020 r. – 30.06.2022 r.

Zmiana terminu realizacji zadania na 30.06.2023 r.

 

Zadanie jest w trakcie realizacji.

 

Całkowita wartość projektu: 1 790 265,00 zł

 

Wnioskowane dofinansowanie: 1 521 725,25 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

 

wzór plakatu
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway