Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Puszczykowie

Funduszu Dopłat (realizacja rządowego programu komunalnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego)

Zakres: Celem projektu jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Puszczykowie. Inwestycja będzie zlokalizowana przy ul. Nadwarciańskiej 11b, a w jej rezultacie powstanie 10 mieszkań komunalnych, które wejdą w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisano w dniu 4.08.2021 r.

Planowany okres realizacji zadania: 10.2021 r. – 08.2023 r.

Maksymalny termin realizacji zadania zgodnie z umową dofinansowania do 25.04.2025 r.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

Całkowita wartość projektu: 3 786 813,49 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 2 959 882,79 zł (80% kosztów kwalifikowanych)

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway