Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą

Nazwa zadania: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Budżet środków europejskich

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 05.05.2017 r.

 

Okres realizacji zadania 01.03.2017 r. – 29.02.2020 r.

 

Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

 

Całkowita wartość projektu: 13.363.750,30 zł, w tym Miasto Puszczykowo: 146.632,30 zł

 

Przyznane dofinansowanie: 12.694.511,48 zł (85% wydatków kwalifikowanych), w tym Miasto Puszczykowo: 146.632,30 zł

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway