Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las

Nazwa zadania: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Budżet środków europejskich

 

Zakres: Projekt polega na zakupie i montażu instalacji OZE (w prywatnych gospodarstwach domowych) w Gminach Rokietnica, Puszczykowo oraz Suchy Las.

 

Dnia 31.08.2017 r. podpisano umowę partnerską zawartą w celu realizacji projektu z Gminą Suchy Las (liderem projektu) oraz Gminą Rokietnica (partnerem).

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego podpisano w dniu 5.07.2019 r.

 

Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

 

Planowany termin realizacji zadania do 29.05.2020 r.

 

Zmiana terminu realizacji zadania na 31.08.2020 r.

 

 

Całkowita wartość projektu: 8.089.745,44 zł, w tym Miasto Puszczykowo: 2.036.403,26 zł

Przyznane dofinansowanie: 6.361.512,80 zł (85% kosztów kwalifikowanych), w tym Miasto Puszczykowo: 1 541 078,34 zł

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway