Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego i budową oświetlenia w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (realizacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego)

 

logotypy_polski_lad.jpeg

 

Zakres: Inwestycja polega na budowie zaplecza socjalno-sportowego o łącznej powierzchni użytkowej ok. 340 m2 (budynek o II kondygnacjach, niepodpiwniczony, kryty stropodachem płaskim, zaprojektowany w rzucie o wymiarach 34 m x 10 m) oraz modernizacji boiska piłkarskiego, polegającej na wymianie dotychczasowej nawierzchni z trawy naturalnej na sztuczną oraz budowie oświetlenia płyty boiska. Inwestycja jest zlokalizowana w centrum Puszczykowa. Z powstałej infrastruktury sportowej będą korzystać mieszkańcy oraz członkowie lokalnego klubu piłkarskiego KP Las Puszczykowo.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie. W dniu 17.11.2021 r. otrzymano od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji, a w dniu 20.05.2022 r. udzielono promesy.

 

Planowany okres realizacji zadania: 17.11.2021 r. – 31.10.2023 r.

Zmiana terminu realizacji zadania na 24.10.2023 r.

 

Zadanie jest w trakcie realizacji.

 

Całkowita wartość projektu: 9 444 489,99 zł

 

Wnioskowane dofinansowanie: 8 500 040,99 zł (90% kosztów kwalifikowanych)

 

plakat
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway