Gimnazjalista z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Budżet środków europejskich

Zakres: Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 1. „Gimnazjalista z pasją” to projekt kompleksowy, którego centrum zainteresowania jest uczeń szkoły gimnazjalnej, a przedmiotem interwencji doradczej i edukacyjnej pasja ucznia, którą powinien podchwycić i wykorzystywać w pracy nauczyciel korzystający z nowych metod edukacyjnych oraz inspirującego do rozwoju i pracy wyposażenia pracowni dydaktycznych.

Dnia 20.07.2016 r. podpisano deklarację współpracy przy realizacji projektu ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, które jest partnerem wiodącym we wniosku.

Dnia 27.11.2017 r. zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznaniem a Miastem Puszczykowem w zakresie usług edukacyjnych.

Okres realizacji zadania 27.11.2017 r. – 31.10.2019 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Po likwidacji gimnazjum projekt będzie realizowany w szkole podstawowej.

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway