Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Nazwa zadania: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Budżet środków europejskich

 

Zakres: Przedmiotem projektu jest Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska oraz zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, lepsze zarządzanie energią. Projektowana infrastruktura parkingowa zlokalizowana zostanie przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej oraz Wodziczki z ul. Wczasową, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i linii kolejowej nr 271 relacji Wrocław-Poznań. Projektuje się także oświetlenie placu parkingu oraz zainstalowanie monitoringu lokalnego.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Poznańskim, gdzie do zadań partnera będzie należało wybudowanie drogi rowerowej.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 29.12.2017 r.

 

Zadanie jest przewidziane do realizacji na gruntach będących we władaniu PKP, dla których wszczęto procedurę przejęcia na rzecz Miasta Puszczykowa. Proces ten, mimo wydanych zgód na dysponowanie przedmiotową nieruchomością na cele projektowe i budowlane, przedłuża się w związku, z czym w dniu 3.04.2018 r. złożono wniosek o wyrażenie zgody na zmianę w procedurze inwestycji. Przewidywany tryb „zaprojektuj i wybuduj” zostanie utrzymany, zaistniała jednak konieczność zmiany zakładanej procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) na procedurę pozwolenia na budowę.

 

Planowany okres realizacji zadania: 1.03.2017 r. – 31.12.2019 r.

 

Zmiana terminu realizacji zadania na 31.12.2020 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

 

Całkowita wartość projektu: 3.902.333,79 zł

 

Przyznane dofinansowanie: 3.316.983,72 zł (w tym Miasto Puszczykowo 1.520.993,40 zł i Powiat Poznański 1.795.990,32 zł)

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway