Budowa ul. Szpitalnej (drogi gminnej nr 331089G) w Puszczykowie

Zakres: Zadnie polega na budowie ul. Szpitalnej w Puszczykowie stanowiącej połączenie ulic Kraszewskiego i Kosynierów Miłosławskich w znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. Ulica Szpitalna jest drogą gminną, stanowiącą kluczowy fragment systemu komunikacyjnego w sąsiedztwie szpitala powiatowego, przychodni zdrowia oraz innych instytucji. Budowa ulicy zamknie pętlę komunikacyjną do ul. Nadwarciańskiej, stanowiącej drogę powiatowa nr 2490P, co pozwoli na przeniesienie ruchu lokalnego na drogę gminną i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu w tym rejonie. Projekt zakłada budowę ok. 250m drogi wraz z dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową.

 

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 15.09.2017 r.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, jednak w związku z wyczerpaniem alokacji znalazł się na liście rezerwowej. Po zwiększeniu alokacji otrzymano dofinansowanie.

W dniu 13.06.2018 r. zrezygnowano z przyznanego dofinansowania.

Wynika to z faktu otrzymania wyższej kwoty dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Nie ma możliwości finansowania inwestycji z dwóch źródeł.

Planowany okres realizacji zadania: 1.03.2018 – 30.09.2018

Całkowita wartość projektu: 2.008,638,86 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 663.398,00 zł

 

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 18.04.2018 r.

Dnia 22.06.2018 r. otrzymano informację o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku i przyznaniu dotacji. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy dofinansowania.

Planowany okres realizacji zadania: 1.03.2018 – 30.09.2018

Całkowita wartość projektu: 2.008,638,86 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 932.914,00 zł

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway