Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zakres: Przedmiotem wniosku jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Planowana jest również rozbudowa istniejących budynków (koszty niekwalifikowalne projektu). Beneficjenci projektu to pracownicy korzystający z obiektów, interesanci oraz osoby korzystające z sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. W budynku A przewidziano: modernizację instalacji c.o., ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie, wymianę okien i drzwi, oświetlenie świetlówkowe indukcyjne – 28 szt., wymiana świetlówek na rastrowe z zapłonem elektrycznym, oświetlenie żarowe – wymiana istniejących żarówek na świetlówki - 18 szt. W budynku B przewidziano: modernizację instalacji c.o. ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie, wymianę drzwi, oświetlenie świetlówkowe indukcyjne, wymiana świetlówek na świetlówki typu LED – 37 szt., oświetlenie żarowe – 16 szt., wymiana istniejących żarówek na świetlówki typu LED, montaż paneli fotowoltaicznych – 42 szt. Produktami projektu osiągniętymi w 2018 roku, będą:

- 2 zmodernizowane energetycznie budynki,

- 0,0104 MWe dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

- 1 wybudowana jednostka wytwarzania energii cieplnej OZE,

- w ramach kosztów niekwalifikowanych rozbudowa Urzędu o 244,30 m2 powierzchni użytkowej.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 30.06.2017 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Planowany okres realizacji zadania: 4.05.2017 – 30.05.2018

Całkowita umowna wartość projektu: 1.717.470,69 zł

Przyznane dofinansowanie: 637.732,31 zł (85% wydatków kwalifikowanych dot. termomodernizacji).

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway