Przebudowa ul. Fiołkowej w Puszczykowie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

 

znaki_strona_www.png

 

Cele projektu: Inwestycja jest zlokalizowana w terenie zabudowanym i polegała na przebudowie drogi gminnej o numerze G331118P o długości ok. 244 m, rozbudowie kanalizacji deszczowej o długości ok. 223 m. Na skutek przebudowy ul. Fiołkowej powstała dwupasmowa i dwukierunkowa jezdnia o szerokości 4,50 m (2 pasy ruchu po 2,25 m każdy), obustronne chodniki o szerokości min. 2,00 m przyległe do jezdni o łącznej długości 493 m, zjazdy indywidualne na posesje o szerokości dostosowanej do bram wjazdowych. Na ul. Fiołkowej wybudowano dwa progi zwalniające, w lokalizacjach zgodnych z projektem stałej organizacji ruchu dla Miasta Puszczykowo. Inwestycja miała na celu podniesienie standardu technicznego lokalnej drogi gminnej. Przebudowa ul. Fiołkowej w znaczącym stopniu wpłynęła na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie miasta.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie. Po zwiększeniu alokacji w konkursie podjęto decyzję o dofinansowana zadania. Umowę o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim podpisano w dniu 23.08.2022 r.

Planowany okres realizacji inwestycji: 26.08.2022 r. - 26.12.2022 r.

Zadanie zrealizowano w terminie.

Całkowita wartość projektu: 1 161 735,00 zł (koszty kwalifikowalne)

Dofinansowanie: 450 703,46 zł

 

Przed realizacją:

Po realizacji:

Tablica ulica Fiołkowa
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway