Przebudowa ul. Fiołkowej w Puszczykowie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

 

znaki_strona_www.png

Zakres: Planowana inwestycja jest zlokalizowana w terenie zabudowanym i polega na przebudowie drogi gminnej o numerze G331118P o długości ok. 244 m, rozbudowie kanalizacji deszczowej o długości ok. 223 m. Planowana przebudowa ul. Fiołkowej zakłada powstanie dwupasmowej i dwukierunkowej jezdni o szerokości 4,50 m (2 pasy ruchu po 2,25 m każdy), obustronnych chodników o szerokości min. 2,00 m przyległe do jezdni o łącznej długości 493 m, zjazdów indywidualnych na posesje o szerokości dostosowanej do bram wjazdowych na posesje. Na ul. Fiołkowej zaplanowano budowę dwóch progów zwalniających, w lokalizacjach zgodnych z projektem stałej organizacji ruchu dla Miasta Puszczykowo. Inwestycja ma na celu podniesienie standardu technicznego lokalnej drogi gminnej. Przebudowa ul. Fiołkowej w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie miasta.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie. Po zwiększeniu alokacji w konkursie podjęto decyzję o dofinansowana zadania. Trwa oczekiwanie na zawarcie umowy dofinansowania.

 

Planowany okres realizacji zadania: 09.2022 r. – 12.2022 r.

 

Całkowita wartość projektu: 901 406,91 zł

 

Wnioskowane dofinansowanie: 450 703,46 zł (50% kosztów kwalifikowanych)

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway