Zdalna Szkoła+

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cele projektu: Projekt polegał na zakupie sprzętu komputerowego, który został udostępniony uczniom i nauczycielom puszczykowskich szkół podstawowych. Celem projektu jest wsparcie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach projektu zakupiono 16 zestawów zawierających: komputer stacjonarny typu all-in-one, pakiet office, oprogramowanie antywirusowe oraz słuchawki. Zakupiony sprzęt został ubezpieczony. Po 8 zestawów zostało przekazanych Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2. Do dyrekcji szkół należy zawarcie umów użyczenia sprzętu nauczycielom lub uczniom.

Planowane efekty: Zakup 16 zestawów zawierających: komputer stacjonarny typu all-in-one, pakiet office, oprogramowanie antywirusowe oraz słuchawki, niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Planowany okres realizacji zadania: 05.2020 r. – 11.2020 r.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zastępcą Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisano w dniu 25.05.2020 r.

Zadanie zrealizowano w terminie.

Całkowita wartość projektu: 44 287,39

Dofinansowanie: 44 287,39zł (100% wydatków kwalifikowanych)

 


Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway