Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik Lekkoatletyczny” w Puszczykowie

Zakres: Wniosek obejmuje realizację zadania polegającego na budowie obiektu lekkoatletycznego, w którego skład wchodzi:

- wykonanie poliuretanowej nawierzchni 4-torowej bieżni wraz z jej podbudową – okólna o długości 200 m i prosta o długości 80 m,

- wykonanie skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o długości 40 m do linii odbicia wraz z belką drewnianą,

- wykonanie rzutni do pchnięcia kulą wraz z sektorem rzutów o długości 20 m i kołem betonowym o średnicy wewnętrznej 2,135 m,

- wykonanie między bieżniami boiska 50x25 m ze sztuczną nawierzchnią w postaci syntetycznej trawy piłkarskiej wraz z podbudową,

- wymiana naturalnej nawierzchni trawiastej pomiędzy bieżniami, wokół rzutni,

- montaż piłkochwytów,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej ciągów pieszych i miejsca pod trybuny,

- montaż lamp oświetleniowych.

Obiekt został zrealizowany w standardzie treningowym, z pełnym dostosowaniem do wytycznych PZLA dla tego typu obiektów. Organizowane są w nim treningi dla dzieci i młodzieży, w podstawowych dyscyplinach: biegi (w tym płotkarskie), skok w dal, pchnięcie kulą. Standard obiektu pozwala na organizowanie lokalnych zawodów międzyszkolnych. Utwardzono teren pod ustawienie przenośnej trybuny oraz dojścia od strony hali parkingu. Przy projektowaniu komunikacji uwzględniono uwagi z konsultacji z organizacją zajmująca się aktywizacją osób niepełnosprawnych pod kątem eliminacji barier architektonicznych w obiekcie.

Obiekt został realizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej i wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Lokalizacja jest optymalna ze względu na możliwość wykorzystania zaplecza szatniowego (8 szatni) i magazynowego hali oraz bliskość centrum miasta.

 

Zadanie zostało zrealizowane – odbiór nastąpił w czerwcu 2018 r.

Planowany okres realizacji zadania: 1.03.2018- 31.06.2018

Całkowita umowna wartość projektu: 1.504.520,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1.531.952,47 zł

 

Program Rozwoju Infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2017

Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki podpisano w dniu 21.11.2017 r.

Wnioskowane dofinansowanie: 400.000 zł

 

Dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) i turystycznej, realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2018 roku

Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Projekt został oceniony pozytywnie. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy dofinansowania.

Wnioskowane dofinansowanie: 300.000 zł

Przyznane dofinansowanie: 130.000 zł

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway