Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (85% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu środków europejskich, a 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa).

Cele projektu: Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. W ramach projektu Miasto Puszczykowo zrealizowało zadanie polegające na utworzeniu 11 publicznych punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu w przestrzeni publicznej, tzw. hotspotów (8 zewnętrznych oraz 3 wewnętrzne). Korzystanie z hotspotów jest dostępne dla każdego w równym stopniu, przy zachowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji wobec użytkowników. Publiczne punkty dostępu do Internetu powstały w instytucjach użyteczności publicznej oraz w zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej.

Zewnętrzne punkty dostępu powstały przy: Bibliotece Miejskiej (południe), Bibliotece Miejskiej (zachód), Szkole Podstawowej nr 1, Boisku przy Szkole Podstawowej nr 1, Willi „Mimoza” (Centrum Animacji Kultury), Terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kościelnej 7, Hali widowiskowo-sportowej, Zintegrowanym Węźle Przesiadkowym Puszczykowo.

Wewnętrzne punkty dostępu powstały w: Urzędzie Miejskim (hol), Urzędzie Miejskim (korytarz), Willi „Mimoza” (Centrum Animacji Kultury).

Planowane efekty: Utworzenie 11 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do Internetu o wysokich parametrach technicznych.

Planowany okres realizacji zadania: 01.06.2020 r. – 31.10.2021 r.

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Dyrektorem Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych podpisano w dniu 5.11.2020 r. (aneks nr 1 do umowy zawarto w dniu 30.06.2021 r.).

Zadanie zrealizowano w terminie.

Całkowita wartość projektu: 64 368,00 zł

Dofinansowanie: 64 368,00 zł (100% wydatków kwalifikowanych)

Dofinansowanie projektu z UE: 54 712,80 zł (85% kwoty dofinansowania)

Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 655,20 zł (15% kwoty dofinansowania)


Internet dla każdego
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway