Rewitalizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Budżet środków europejskich

 

Zakres: Przedmiotem projektu było odrestaurowanie zabytkowej willi „Mimoza” w Puszczykowie. Projekt uwzględniał wytyczne Powiatowego Konserwatora Zabytków i w maksymalnym stopniu zapewnił zachowanie historycznego charakteru obiektu. Wraz z remontem budynku został zmieniony sposób zagospodarowania terenu wokół budynku i została otwarta przestrzeń publiczna. Rozbiórka zabudowań gospodarczych od strony zachodniej znacznie poprawiła wizerunek miejsca, jako przyjaznego mieszkańcom. Od strony południowej został zorganizowany ogród z bezpośrednim wejściem do budynku, który pełni funkcje integracyjną. Zrealizowane elementy projektu:

- przebudowa willi „Mimoza” (roboty budowlane, sanitarne oraz elektryczne),

- zakup wyposażenia, m.in. meble, sztalugi, regały,

- zakup sprzętu do digitalizacji zasobów kulturowych i ich bezpłatnego udostępniania.

Zmodernizowany obiekt jest wykorzystywany dla zwiększenia oferty społeczno-kulturalnej na terenie miasta Puszczykowa i całej aglomeracji poznańskiej. Produktami projektu osiągniętymi roku są:

- 1 zabytkowa nieruchomość objęta wsparciem,

- 1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- 1 obiekt zasobów kultury objęty wsparciem.

 

Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie, umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucją Zarządzającą WRPO) podpisano w dniu 29.09.2017 r.

 

 

Planowany okres realizacji zadania: 15.11.2017 r. – 30.11.2018 r.

Zmiana terminu realizacji zadania na 15.10.2019 r.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Całkowita wartość projektu: 3.991.984,77 zł.

Przyznane dofinansowanie: 3.393.187,05 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

 

 

 

 

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway