Zastępca Burmistrza

mgr Władysław Ślisiński

Dyżury Zastępcy Burmistrza Miasta

tel. (61) 898 37 31
e-mail: viceburmistrz@puszczykowo.pl

Godziny przyjęć:

 • wtorek 12:00 - 15:00
 • czwartek 9:00 - 12:00

Serdecznie prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizytę drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w sekretariacie Burmistrza. W sytuacji wyjątkowej nieobecności na dyżurze zastępcę burmistrza zastąpi sekretarz miasta.

Zakres obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta

 • Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,
 • Pełnienie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym, gospodarki odpadami, ochrony środowiska,
 • Zarządzanie mieniem komunalnym,
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi oraz koordynacja polityki oświatowej Miasta,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej,
 • Współdziałanie w zakresie opracowywania planów i prognoz dotyczących rozwoju Miasta,
 • Sporządzanie materiałów sprawozdawczych i opracowań analitycznych z zakresu działalności,
 • Przestrzeganie tajemnicy służbowej określonej w obowiązujących ustawach,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta.
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway