Sekretarz Miasta

mgr Maciej Dettlaff

Dyżury Sekretarza Miasta

tel. (61) 898 37 32
e-mail: sekretarz@puszczykowo.pl

 

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek 13:00 - 15:00
 • czwartek 8:00 - 10:00

W sytuacji wyjątkowej nieobecności na dyżurze, sekretarza miasta zastąpi zastępca burmistrza.

Zakres obowiązków Sekretarza Miasta

 • Organizacja i nadzór nad efektywnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem pracy i kontrolą wewnętrzną w urzędzie,
 • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów,
 • Nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 • Nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • Prowadzenie projektów związanych ze szkoleniami dla Pracowników Urzędu, Rady Miasta i mieszkańców Puszczykowa,
 • Nadzór nad serwisem internetowym i promocją Miasta,
 • Współdziałanie z Radą oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania,
 • Utworzenie i współpraca z radami osiedli,
 • Przygotowanie zespołów pracowników do pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz wdrażania i rozliczania projektów,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway