Uchodźcy z Ukrainy - najczęściej zadawane pytania/ Найчастіше задавані питання

Czy jest zamknięta granica polsko-ukraińska? Kto może przez nią przejść?

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, zostaną wpuszczeni do Polski. Jeśli nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinni udać się do najbliższego punktu recepcyjnego. Tam otrzymają ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek i więcej informacji na temat pobytu. Zapewnione zostanie tymczasowe zakwaterowanie w Polsce. Więcej informacji: www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Jakie są wymagane (do przejścia przez granicę) dokumenty dotyczące szczepień? Co, jeśli czegoś brakuje (np. certyfikatu) albo jeśli ktoś nie jest zaszczepiony -  czy da się po stronie polskiej zrobić test, zaszczepić? 

W Dzienniku Ustaw opublikowano w czwartek, 24 lutego rozporządzenie. Mówi ono, że z obowiązku odbycia kwarantanny i okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 zwolnione będą osoby, które przekraczają granicę polsko-ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym.

Co w sytuacji, jeśli na Ukrainie zostały dzieci bez ważnych paszportów, a rodzice pracują/mieszkają w Polsce? 

Dzieci z opiekunami są wpuszczane do Polski również bez dokumentów. Osoby uciekające do Polski nie muszą martwić się o legalność pobytu, ani składać wniosków o legalizację pobytu. Prosimy śledzić informacje na stronie ua.gov.pl.  

Co z pracownikami tymczasowymi, jaki będzie ich status?

Wkrótce będą specjalne, szczegółowe informacje dotyczące pobytu osób z Ukrainy w związku z sytuacją. Prosimy śledzić informacje ua.gov.pl, migrant.poznan.uw.gov.pl

Jak można pomóc, gdzie się zgłosić?

Pomoc humanitarną koordynuje MSZ. Na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/ chęć pomocy mogą zgłosić osoby prywatne, organizacje pozarządowe i firmy (bardzo prosty formularz). Pomoc może dotyczyć wsparcia materialnego, finansowego, schronienia. W przypadku organizacji pozarządowych można zgłosić pomoc zarówno w Polsce, jak i na terenie Ukrainy. Na stronie również wykaz zbiórek i innych inicjatyw na rzecz pomocy. 

Czy jest miejsce, dokąd można kierować osoby z Ukrainy? Jak osoby z Ukrainy będą rozmieszczane w Poznaniu?

Od 26 lutego na Dworcu Głównym w Poznaniu działa punkt informacyjny dla przybywających z Ukrainy. Można tam uzyskać informację o możliwych formach pomocy, w tym zakwaterowania. Konsultanci pokierują osobę/osoby do odpowiednich miejsc. Działa punkt recepcyjny na MTP.

Czy będzie ułatwienie na granicy dotyczące formalności?

Tak, obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski m.in.  na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. 

Więcej informacji:  www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 Osoby uciekające przed wojną nie muszą również przechodzić kwarantanny.

"W województwach lubelskim i podkarpackim będą tworzone ośrodki dla uchodźców. Osoby będą otrzymywać tam pomoc i informację logistyczną". Gdzie dalej będą mogli się udać?

 W punktach recepcyjnych uchodźcy mogą uzyskać skierowanie do jednego z ośrodków/miejsc zakwaterowania i uzyskać informację o możliwym transporcie do innych miast w Polsce. Działania są skoordynowane.

Czy Polska przyjmuje Ukraińców, na jakich warunkach, jakie dokumenty są potrzebne?

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, zostaną wpuszczeni do Polski. Jeśli nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinni udać się do najbliższego punktu recepcyjnego. Tam otrzymają ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek i więcej informacji na temat pobytu. Zapewnione zostanie tymczasowe zakwaterowanie w Polsce. Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski na podstawie: ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. 

Więcej informacji:  www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Jak dostać status uchodźcy?

Nie ma potrzeby składania żadnych wniosków, ani w urzędzie wojewódzkim, ani w Straży Granicznej. Planowane są specjalne rozwiązania. Nowe komunikaty będą zamieszczane na bieżąco na stronie ua.gov.pl, migrant.poznan.uw.gov.pl. Więcej informacji: www.gov.pl/web/mswia/

_______

Чи польсько-український кордон відкритий? Хто може його перетнути?

Громадян України, які втікають від війни, впускатимуть в Польщу. Якщо вони не мають забезпеченого місця перебування в Польщі, то повинні звернутися до найближчого пункту прийому. Там вони отримають теплу їжу, напої, первинну медико-санітарну допомогу, місце для відпочинку та більше інформації щодо перебування. Їм забезпечать тимчасове проживання (житло) в Польщі. Більше інформації: www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Які документи, що стосуються вакцинації, вимагаються (для перетину кордону)? Що, якщо чогось бракує (напр. сертифіката) або якщо хтось невакцинований ‒ чи буде можливість зробити тест, вакцинацію на польській стороні? (Йдеться про тести на кордоні, а не в Познані чи інших містах призначення).

У четвер 24 лютого в Журналі законів опубліковано розпорядження. У ньому йдеться про те, що особи, які перетинають польсько-український кордон у зв'язку зі збройним конфліктом, будуть звільнені від обов'язку проходити карантин і показувати негативний результат тесту на SARS-CoV-2.

Що робити в ситуації, коли діти без дійсних паспортів залишилися в Україні, а батьки працюють/проживають у Польщі?

Дітей із опікунами впускають до Польщі також без документів. Особи, які втікають до Польщі, не мусять хвилюватися про легальність перебування та подавати заяви на легалізацію перебування. Просимо слідкувати за інформацією на інтернет-сторінці: ua.gov.pl.

Що з тимчасовими працівниками, який вони матимуть статус?

Незабаром появиться спеціальна детальна інформація щодо перебування осіб з України. Просимо слідкувати за інформацією на інтернет-сторінках: ua.gov.pl, migrant.poznan.uw.gov.pl.

Як можна допомогти, де зголоситися?

Гуманітарну допомогу координує Міністерство закордонних справ. На інтернет-сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/ про своє бажання допомогти можуть зголосити приватні особи, неурядові організації та фірми (формуляр дуже простий). Допомога стосується матеріальної та фінансової підтримки, притулку. У випадку неурядових організацій про допомогу можна зголоситися як у Польщі, так і на території України. На інтернет-сторінці також розміщено перелік зборів та інших ініціатив з надання допомоги.

Чи є місця, куди можна направляти людей з України? Як розміщатимуть людей з України в Познані?

Від 26 лютого на Головному вокзалі в Познані працює інформаційний пункт для тих, хто прибуває з України. У ньому можна отримати інформацію про можливі форми допомоги, зокрема про проживання (житло). Консультанти направлять осіб/особу до відповідних місць, працює пункт прийому на MTP (Międzynarodowych Targach Poznańskich / Міжнародних познанських торгах).

 

Чи будуть на кордоні полегшення щодо формальностей?

Так, громадяни України можуть в'їхати до Польщі зокрема на підставі заяви про надання міжнародного захисту, складеної на перетині польського кордону; згоди коменданта Прикордонної служби, отриманої під час перетину кордону. Більше інформації:  www.gov.pl/web/udsc/ukraina2. Особи, які втікають від війни не мусять також проходити карантин.

"У Люблінському та Підкарпатському воєводствах будуть створені центри для біженців. У них особи будуть отримувати допомогу та логістичну інформацію". куди вони зможуть піти далі?

У  пунктах прийому біженці можуть отримати направлення до одного з центрів/місць розміщення та отримати інформацію про можливий транспорт до інших міст Польщі. Усі дії скоординовані.

Чи Польща приймає українців? На яких умовах та які документи для цього потрібні?

Громадян України, які втікають від війни, впускають до Польщі. Якщо вони не мають забезпеченого місця перебування в Польщі, то повинні звернутися до найближчого пункту прийому. Там вони отримають теплу їжу, напої, первинну медико-санітарну допомогу, місце для відпочинку та більше інформації щодо перебування. Їм забезпечать тимчасове проживання (житло) в Польщі. Громадяни України можуть в'їхати до Польщі на підставі: безвізового режиму на основі біометричного паспорта; національної візи (D) або Шенгенської візи (С); візи, що позначається символом D або С, або документу на перебування, виданого іншою країною Шенгенської зони; дозволу на тимчасове перебування, стале перебування або перебування довгострокового резидента ЄС та дійсної картки перебування; заяви про надання міжнародного захисту, складеної на перетині польського кордону; згоди коменданта Прикордонної служби, отриманої під час перетину кордону. Більше інформації: www.gov.pl/web/udsc/ukraina2.

Як отримати статус біженця?

Не потрібно подавати жодних заяв ні до Уряду воєводського (Urzędu Wojewódzskiego), ні до Прикордонної служби. Плануються спеціальні рішення. Нова інформація буде розміщуватися на інтернет-сторінках ua.gov.pl, migrant.poznan.uw.gov.pl. Більше інформації: www.gov.pl/web/mswia/

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway