Urząd do Spraw Cudzoziemców
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina—ua

Grupa Granica: Pomoc dla Ukrainy (po ukraińsku)
https://ukraina.grupagranica.pl/

Centrum Pomocy Prawnej: informacje prawne dla osób z Ukrainy
https://www.pomocprawna.org/ 

Pomagam Ukrainie informator dla szukających pomocy i oferujących wsparcie
https://pomagamukrainie.gov.pl/

UNHCR
https://help.unhcr.org/poland/ (strona w przygotowaniu)