BANK POMOCY dla Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy Puszczykowa,

dziękuję za Państwa otwarte serca i liczne deklaracje chęci pomocy dla narodu ukraińskiego. Jest to bardzo budujące, że tak wiele puszczykowian jest gotowych nieść pomoc. Aby to wsparcie było skuteczne i dotarło do potrzebujących niezbędna jest koordynacja działań oraz sprawny przepływ informacji.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego ze Starostą Poznańskim. Wójtowie i burmistrzowie powiatu poznańskiego, w porozumieniu ze Starostą Poznańskim - koordynatorem akcji, uruchamiają pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy w obawie o własne życie szukają schronienia na terenie powiatu poznańskiego. Ustalono plan działań na najbliższe dni, który obejmuje stworzenie bazy pomocowej dla obywateli Ukrainy.

Miasto Puszczykowo utworzyło BANK POMOCY dla Ukrainy w Puszczykowie. Mogą Państwo zgłaszać chęć udzielenia pomocy poprzez specjalny formularz, który uwzględnia różne opcje wsparcia. Pomoc oferować można również poprzez adres mailowy ukraina@puszczykowo.pl.

Okażmy solidarność i serce obywatelom Ukrainy.    

Andrzej Balcerek

Burmistrz Miasta Puszczykowa

 

Шановні мешканці Пущикова!

дякую за ваші відкриті серця та численні заяви про бажання допомогти українському народу.  Дуже обнадійливо, що стільки жителів Пущикова готові надати допомогу.  Для того, щоб ця підтримка була ефективною та охопила нужденних, необхідна координація діяльністі та ефективний обмін інформацією.

Сьогодні відбулася зустріч Муніципальних Груп Кризового Управління з Познаньським старостою.  Голови та міські голови Познанського повіту за домовленістю з Познанським старостою – координатором акції розпочинають допомогу громадянам України, які, у страху за власне життя, шукають притулку на території Познанського повіту. Узгоджено план дій на найближчі дні, який передбачає створення бази допомоги громадянам України.

Місто Пущиково створило БАНК ДОПОМОГИ для України в Пущикові.  Ви можете повідомити про свою готовність допомогти за допомогою спеціальної форми, яка включає різні варіанти підтримки.  Допомогу можна також запропонувати за адресою електронної пошти ukraina@puszczykowo.pl.

Закликаю проявити солідарність і відкрити серце громадянам України.                                    

Анджей Бальчерек

Мер міста Пущиково

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway