PESEL

PESEL już nadany

Obywatele Ukrainy, którym nadano numer PESEL w terminie od 24.02.2022 r. do 11.03.2022r. mają możliwość w terminie 60 dni od daty wjazdu na terytorium RP, zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 i uzupełnić dane w celu nadania statusu UKR.

Uwaga – obowiązują zapisy osobiście lub pod nr. tel. 61 898 37 28

PESEL do wyrobienia – od 16.03.2022 r.

Do wyrobienia numeru PESEL potrzebujesz:

- dokument tożsamości - jeżeli posiadasz (np. paszport, dowód osobisty – paszport wewnętrzny, akt urodzenia dziecka)

- formularz wypełniony alfabetem łacińskim

dwujęzyczny formularz (polsko-ukraiński i polsko-rosyjski) dostępny jest na stronie internetowej www.puszczykowo.pl w zakładce Solidarni z Ukrainą lub w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

- zdjęcie (jak do dowodu osobistego) - https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Osobiście muszą stawić się w Urzędzie wszystkie osoby, które ukończyły dwanaście lat. Młodsze dzieci nie muszą przychodzić do Urzędu. Pesel dla dzieci poniżej 12 roku życia załatwiają rodzice lub opiekunowie.

Podczas składania wniosku pobierane są odciski palców – jest to procedura podobna do wnioskowania o dowód osobisty przez Polaka.

Uwaga – obowiązują zapisy osobiście lub pod nr. tel. 61 898 37 28

UWAGA! W sieci pojawiły się informacje, wysyłane często smsami, że po nadaniu numeru PESEL odbierany jest paszport albo dzieci. Wszystkie te informacje są FAŁSZYWE!!!!

 

Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

poniedziałek – godz. 8.00 – 16.00

wtorek – piątek – godz. 7.30 – 15.30

informacja telefoniczna – nr telefonu 61 898 37 00

 

PESEL вже надано 

Громадянам України, яким присвоєно номер PESEL з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2022 року, мають можливість протягом 60 днів з дати в’їзду на територію Республіки Польща звернутися до міськоі ради в Пущиково, вул. Підлісна 4 (Podleśna 4) та заповнити дані з метою отримання статусу UKR. 

Примітка - запис особисто або за номером телефону: +48 61 898 37 28 

PESEL ще не надано - з 16 березня 2022 року 

Щоб отримати номер PESEL, вам потрібні:

- документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт, ID картка, внутрішній паспорт, свідоцтво про народження дитини тощо);

- форма, заповнена латинськими символами ( двомовна польсько-українська та польсько-російська форма, доступна на сайті www.puszczykowo.pl у вкладці «Солідарні з Україною» або в міській ради Пущиково, вул. Підлісна 4 (Podleśna 4);

- фото (як для ідентифікаційної картки) - https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Усі особи, яким виповнилося дванадцять років, повинні особисто з’явитися до Управління. Присутність дітей молодшого віку не обов’язкова. Заява на надання PESEL дітям до 12 років подається батьками або опікунами. 

При подачі заяви знімаються відбитки пальців – ця процедура схожа на оформлення ID-картки громадянам Польщі. 

Примітка - записи особисто або за номером. телефон: +48 61 898 37 28 

УВАГА

У мережі з’явилася інформація, яка часто надсилається через текстові повідомлення, що під час/після присвоєння номера PESEL вилучаються  паспорт чи діти. Вся ця інформація ФЕЙК!!!! 

Міська рада в Пущиково, вул. Підлісна 4 (Podleśna 4) 

Понеділок – год 8.00 - 16.00 

Вівторок - п'ятниця - год. 7.30 - 15.30 

Телефонна  інформація - телефон 61 898 37 00


Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні (PL-UKR)


pesel
pesel
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway