ASYSTENTKI I ASYSTENCI MIĘDZYKULTUROWI:

Strona internetowa asywszkole.pl https://asywszkole.pl/ – kompendium wiedzy dla szkół i rodziców odnośnie zatrudniania asystentek i asystentów międzykulturowych. Strona prowadzona przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) we współpracy z ogólnopolską Koalicją na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych. 

Najważniejsze informacje dla dyrekcji szkół
https://asywszkole.pl/jak-zatrudniac/pomoc-nauczyciela/
Baza publikacji / Biblioteka
https://asywszkole.pl/przeczytaj/ 

ADAPTACJA KULTUROWA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) | Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, 2015 http://ffrs.org.pl/biblioteka/ksiazki/publ-migracja-2015/

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) | Dzieci lecą pierwszą klasą. Jak wspierać dziecko w sytuacji migracji i przeprowadzki? Wskazówki dla dorosłych”
http://ffrs.org.pl/wp-content/uploads/FRS_Dzieci_leca_2015_www_FIN.pdf

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) | „Głos nowego pokolenia.” (komiksy opracowane przez młodzieży z doświadczeniem migracji), 2015
http://ffrs.org.pl/wp-content/uploads/FRS_Broszura_Progam-dla-Mlodziezy.pdf

SZKOŁA WIELOKULTUROWA I RÓWNE TRAKTOWANIE

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) | Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne, 2012 http://ffrs.org.pl/biblioteka/ksiazki/innowacyjne_rozwiazania/ 

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) | Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów”, 2010
http://ffrs.org.pl/biblioteka/ksiazki/szkoa-wielokulturowa/

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) | Checklista dla szkół wielokulturowych, 2016
http://ffrs.org.pl/wp-content/uploads/FRS_Checklista_dla_Szkol_Wielokulturowych.pdf