Składy Komisji Rady Miasta

Komisja Rewizyjna

 • Ryszard Teuschner – przewodniczący

 • Władysław Hetman – zastępca przewodniczącego

 • Piotr Guziałek

 • Mariusz Frąckowiak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Barbara Kamińska – przewodnicząca

 • Elżbieta Bijaczewska

 • Alfreda Brączkowska

 • Piotr Guziałek

 • Maciej Krzyżański

 • Krzysztof Paszkowski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 • Maciej Krzyżański – przewodniczący

 • Elżbieta Czarnecka

 • Mariusz Frąckowiak

 • Filip Ryglewicz

 • Ryszard Teuschner

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

 • Jan Łagoda – przewodniczący

 • Elżbieta Bijaczewska

 • Alfreda Brączkowska

 • Piotr Guziałek

 • Władysław Hetman

 • Barbara Kamińska

 • Maciej Krzyżański

 • Maria Michałowska

 • Piotr Płóciennik

 • Tomasz Potocki

Komisja Spraw Społecznych

 • Elżbieta Bijaczewska - przewodnicząca
 • Alfreda Brączkowska
 • Elżbieta Czarnecka
 • Jan Łagoda
 • Maria Michałowska

 • Krzysztof Paszkowski

 • Filip Ryglewicz

Komisja Ochrony Środowiska

 • Piotr Płóciennik – przewodniczący

 • Jan Łagoda

 • Barbara Kamińska

 • Filip Ryglewicz

 • Krzysztof Paszkowski

Komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych

 • Tomasz Potocki - przewodniczący
 • Elżbieta Czarnecka
 • Mariusz Frąckowiak
 • Władysław Hetman

 • Maciej Krzyżański

 • Krzysztof Paszkowski

 • Filip Ryglewicz

Komisja doraźna ds. Statutu Miasta Puszczykowa

 • Maria Michałowska - przewodnicząca

 • Jan Łagoda

 • Piotr Płóciennik

 • Tomasz Potocki

 • Ryszard Teuschner

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway