Radni poprzednich kadencji

Rada Miasta Puszczykowa VII kadencji

Spis Radnych Miasta Puszczykowa VII kadencji (2014 - 2018):

 • Elżbieta Bijaczewska
 • Alfreda Brączkowska
 • Elżbieta Czarnecka
 • Łukasz Grzonka
 • Małgorzata Hempowicz
 • Władysław Hetman
 • Maciej Krzyżański
 • Jan Łagoda
 • Dorota Łuczak-Dydowicz
 • Jakub Musiał (zrzekł się mandatu 23.04.2018 r.)
 • Tomasz Potocki
 • Filip Ryglewicz
 • Małgorzata Szczotka
 • Ryszard Teuschner

Rada Miasta Puszczykowa VI kadencji

Spis Radnych Miasta Puszczykowa VI kadencji (2010 - 2014):

 • Marek Barłóg
 • Piotr Bekas
 • Elżbieta Czarnecka
 • Zbigniew Czyż (odwołany 17.12.2013 r.)
 • Andrzej Dettloff
 • Bogumiła Dolska
 • Kinga Górna-Krzeszowiak
 • Małgorzata Hempowicz
 • Władysław Hetman
 • Maciej Krzyżański (od 25.03.2014 r.)
 • Krzysztof Jopek
 • Tomasz Potocki (od 18.12.2012 r.)
 • Paweł Rochowiak
 • Maciej Stelmachowski
 • Jarosław Strzelczyk (zm. 7.09.2012 r.)
 • Janusz Szafarkiewicz
 • Małgorzata Szczotka

Rada Miasta Puszczykowa V kadencji

Spis Radnych Miasta Puszczykowa V kadencji (2006 - 2010):

 • Stanisław Balbierz
 • Andrzej Balcerek
 • Marek Błajecki - Przewodniczący Rady
 • Zbigniew Czyż
 • Andrzej Dettloff
 • Róża Grześkowiak
 • Władysław Hetman
 • Iwona Janicka (do 23.01.2008 r.)
 • Krzysztof Jopek
 • Ewelina Marcinkowska
 • Danuta Panek-Janc
 • Ewa Pietrzak
 • Urszula Rudzińska
 • Maciej Schneider
 • Maciej Stelmachowski (od 23.04.2008 r.)
 • Janusz Szafarkiewicz – Zastępca Przewodniczącego

Komisje Rady Miasta V kadencji:

 • Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 • Komisja Spraw Społecznych

Rada Miasta Puszczykowa IV kadencji

Spis Radnych Miasta Puszczykowa IV kadencji (2002 - 2006):

 • Piotr Bekas
 • Krzysztof Jopek
 • Zygmunt Wojtkowiak  (do 10.09.2005 r.)
 • Wojciech Kociemba
 • Małgorzata Ornoch-Tabędzka
 • Iwona Jankowska – Zastępca Przewodniczącego (do 09.09.2003 r.)
 • Urszula Rudzińska
 • Andrzej Balcerek
 • Maria Ratajczak
 • Janusz Szafarkiewicz (od 09.09.2003 r.) - Zastępca Przewodniczącego.
 • Hanna Rapalska-Kaczmarek
 • Marcin Rzepczyński
 • Stanisław Balbierz
 • Maria Chojnacka
 • Michał Thiel – Przewodniczący Rady
 • Władysław Hetman (od 7.02.2006 r.)

Komisje Rady Miasta IV kadencji:

 • Komisja Pojednawcza
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Komunikacji Społecznej
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 • Komisja Edukacji i Kultury
 • Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Socjalnej i ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Komisja Bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska
 • Komisja Ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Inwestycji i Majątku Komunalnego
 • Komisja Budżetu i Finansów
 • Komisja Statutowo - Prawna

Rada Miasta Puszczykowa III kadencji

Spis Radnych Miasta Puszczykowa III kadencji (1998 - 2002):

 • Wojciech Ewicz
 • Wojciech Kociemba
 • Janina Kozeńska
 • Ludwik Madej – Przewodniczący Rady
 • Katarzyna Cichocka
 • Bohdan Czyż
 • Janusz Szafarkiewicz
 • Maria Ratajczak
 • Janusz Odrowąż
 • Krzysztof Paszkowski
 • Piotr Bekas
 • Kazimierz Banach
 • Michał Thiel – Zastępca Przewodniczącego
 • Krzysztof Kamiński
 • Jarosław Strzelczyk
 • Janusz Napierała

Komisje Rady Miasta III kadencji:

 • Komisja Statutowa
 • Komisja Budżetowa
 • Komisja Gospodarki Komunalnej
 • Komisja Mienia Komunalnego
 • Komisja Opieki Zdrowotnej, Socjalnej i Osób Niepełnosprawnych
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 • Komisja Porządku i Ochrony Środowiska
 • Komisja Inwestycji Miejskich
 • Komisja Bezpieczeństwa
 • Komisja Heraldyczna
 • Komisja Pojednawcza

Rada Miasta Puszczykowa II kadencji

Spis Radnych Miasta Puszczykowa II kadencji (1994 - 1998):

 • Marta Banach
 • Regina Kabza-Klatt
 • Maciej Hempowicz – Przewodniczący Rady
 • Dorota Kaczmarek
 • Barbara Krawczyńska
 • Bogdan Przybył
 • Adam Stępień
 • Jarosław Jopek
 • Włodzimierz Kaczmarek
 • Stanisław Taraszkiewicz
 • Janusz Odrowąż
 • Jerzy Przystański
 • Jacek Piasecki
 • Michał Thiel – Zastępca Przewodniczącego
 • Ludwik Madej
 • Krzysztof Paszkowski – Zastępca Przewodniczącego
 • Janusz Napierała
 • Jan Urban
 • Wojciech Ewicz
 • Leszek Storożuk

Komisje Rady Miasta II kadencji:

 • Komisja Statutowa
 • Komisja ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • Komisja ds. Budownictwa, Architektury i Gospodarki Komunalnej
 • Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
 • Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi
 • Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Budżetowa
 • Komisja ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
 • Komisja Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Komisja Pojednawcza
 • Komisja Rewizyjna

Rada Miasta Puszczykowa I kadencji

Spis Radnych Miasta Puszczykowa I kadencji (1990 - 1994):

 • Barbara Krawczyńska
 • Hanna Sufinowicz
 • Regina Kabza – Klatt
 • Zofia Skibińska – Wyka
 • Gabriela Ozorowska
 • Krzysztof Norek
 • Zenon Konieczny
 • Tadeusz Kasprzak – Przewodniczący Rady
 • Jerzy Przystański
 • Wojciech Ewicz
 • Rościsław Salewicz
 • Mieczysław Czajka
 • Krzysztof Kulikowski
 • Przemysław Schulz
 • Andrzej Jakubowicz
 • Stanisław Cieślak
 • Ryszard Celler
 • Paweł Kaczorowski
 • Krzysztof Paszkowski
 • Andrzej Kędziora

Komisje Rady Miasta I kadencji:

 • Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Architektury
 • Komisja Oświaty, Wychowania i Kultury Fizycznej
 • Komisja Prawa i Porządku Publicznego
 • Komisja Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Statutowa
 • Komisja Informacyjna
 • Komisja Inicjatyw Gospodarczych
 • Komisja Handlu i Usług
 • Komisja Pojednawcza
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway