Aktualności

Rozstrzygnięcie 4. konkursu dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie nr 44/24/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Więcej

Rozstrzygnięcie 3. konkursu dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie nr 43/24/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Więcej

Międzypokoleniowe pożegnanie lata

Puszczykowskie organizacje pozarządowe zapraszają na międzypokoleniowe pożegnanie lata!

Więcej

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej – to unikalne wydarzenie, na którym organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Polski będą miały okazję do budowania sieci kontaktów, dzielenia się dobrymi praktykami i uczenia się od siebie nawzajem.

Więcej

Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 – 2028

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 – 2028”.

Więcej

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej Organizacjami), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu poznańskiego, z siedzibą/Kołem/Oddziałem w powiecie poznańskim, do zgłaszania kandydatur do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim III kadencji.

Więcej

Nie tylko dotacje-inne źródła finansowania dla NGO-sów

Zapraszamy na szkolenie on-line pt. "Nie tylko dotacje-inne źródła finansowania dla NGO-sów".

Więcej

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na spotkanie dotyczące imprezy Międzypokoleniowe Pożegnanie Lata 2022.

Więcej

Szósta edycja święta NGO

Starosta Poznański Jan Grabkowski wspólnie z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszają w środę, 8 czerwca, w godz. 16:00 – 20:00 na VI Dzień Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim, który odbędzie się w Gościńcu Siedem Drzew w Biskupicach Wielkopolskich.

Więcej

Podsumowanie warsztatów pt . "Nowe formy współpracy - cykl konsultacji z ngo"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


ANKIETA ZGŁOSZENIOWA/ AKTUALIZACYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ działającej na terenie Miasta Puszczykowo

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O WYDARZENIU/PRZEDSIĘWZIĘCIU REALIZOWANYM/PLANOWANYM PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

MIESIĘCZNE ZGŁOSZENIE INFORMACJI DO KALENDARIUM WYDARZEŃ MIASTA

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych i finansowych:

Katarzyna Nowak-Śronek
Urząd Miejski w Puszczykowie
ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
tel. (61) 8983 720,
e-mail: gci@puszczykowo.pl

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway