Aktualności

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Informacja ws. przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Więcej

ZHP mały grant w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Więcej

Rozstrzygnięcie I i II konkursu ofert na rok 2022

Rozstrzygnięcie I i II konkursu ofert na rok 2022 na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Więcej

III konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022

III konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 w sferze wspierania i upowszechniania sportu oraz kultury.

Więcej

Nabór do komisji konkursowej

Nabór członków do oceny wniosków na 2022 rok.

Więcej

II konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022

II konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działań na rzecz integracji europejskiej.

Więcej

I konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022

I konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

Więcej

Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Więcej

Śniadania przy innowacjach

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczęła realizację projektu Inkubator Włączenia Społecznego.

Więcej

Podsumowanie warsztatów pt . "Nowe formy współpracy - cykl konsultacji z ngo"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


ANKIETA ZGŁOSZENIOWA/ AKTUALIZACYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ działającej na terenie Miasta Puszczykowo

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O WYDARZENIU/PRZEDSIĘWZIĘCIU REALIZOWANYM/PLANOWANYM PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

MIESIĘCZNE ZGŁOSZENIE INFORMACJI DO KALENDARIUM WYDARZEŃ MIASTA

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych i finansowych:

Katarzyna Nowak-Śronek
Urząd Miejski w Puszczykowie
ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
tel. (61) 8983 720,
e-mail: gci@puszczykowo.pl

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway