17 WRZ 2023, 14:00 - 21:00

Międzypokoleniowe pożegnanie lata

Międzypokoleniowe pożegnanie lata

MIĘDZYPOKOLENIOWE POŻEGNANIE LATA  2023

GRA TERENOWA


Gra terenowa w ramach imprezy Międzypokoleniowe Pożegnanie Lata rozpoczyna się rejestracją patroli (uczestników) w Punkcie Rejestracyjnym znajdującym się na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kościelnej 13 w Puszczykowie.

Rejestracja trwa od 13:15-14:30. Po tej godzinie w grze mogą wziąć udział patrole – ale na własne ryzyko, iż nie zdążą przejść całej trasy. Nie jest zalecane przedłużenie czasu rejestracji, ponieważ może to spowodować, że wiele osób postanowi przyjść w ostatnich minutach, co z kolei spowoduje kolejki w punkcie rejestracyjnym, a dalej może powodować kolejki na punktach i nieukończenie gry przez uczestników. Punkty z gry kończą swoją działalność o godzinie 16:05.

W czasie rejestracji patrolom przekazane zostaną zasady gry, cel gry oraz pakiet startowy w postaci map i kart patrolowych. Na mapie zaznaczone zostaną wszystkie punkty osobowe, na których swoje działania prowadzić będą zgłoszone organizacje pozarządowe.

Karty patrolowe stanowią potwierdzenie udziału patrolu w punkcie. Każda organizacja, po wzięciu udziału w zadaniu (uwaga: nie ma konieczności ukończenia go/ zaliczenia) potwierdzi udział ten na karcie patrolowej poprzez wklejenie loga organizacji (naklejka). Celem powyższego jest poznanie przez uczestników oznaczeń poszczególnych organizacji działających na terenie Puszczykowa.

Organizator gry, tj. Ośrodek ZHP Puszczykowo przy udziale Miasta Puszczykowa, zapewnią mapy, karty patrolowe oraz naklejki na karty patrolowe.
Miasto Puszczykowo zapewni każdemu uczestnikowi gry drobne upominki.

Organizacje, które zdecydowały się wystawić punkty podczas gry: Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości, Klub Piłkarski LAS Puszczykowo, Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron, Fundacja ReStart, Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie, Ośrodek ZHP Puszczykowo.

Umiejscowienie punktów:
    1. OSP Puszczykowo - ul. Kościelna, w okolicy terenu sportowo-rekreacyjnego (teren utwardzony, parking w okolicy Kościoła)
  2. Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron -  propozycja: Rynek w Puszczykowie
   3. połączony punkt KP Las Puszczykowo i Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych "Kości" - boisko przy hali sportowo-rekreacyjnej, ul. Podgórna/Wysoka
    4. Ośrodek ZHP Puszczykowo – teren wokół harcówki, ul. Wysoka 1
    5. Fundacja ReStart – Mimoza ul. Poznańska 26,

Przedstawiona powyżej kolejność punktów w/w nie jest istotna – uczestnicy mogą realizować punkty w dowolnej kolejności.

Po zakończonej grze uczestnicy zdadzą karty patrolowe do Punktu rejestracji. Następnie uczestnicy będą mogli uczestniczyć w aktywnościach organizowanych przez organizacje na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7 w godz. od 16.00 do 18.00.

Należy pamiętać, że każdy punkt może zająć maksymalnie 8 minut na każdą grupę.

REGULAMIN - kliknij, aby pobrać plik (docx - 16,5 KB)

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway