Perły architektury Puszczykowa

„Perły architektury Puszczykowa” to szlak prezentujący szczególną wartość i piękno architektury miejskiej ukrytej w przedwojennych willach, pensjonatach o interesującej budowie, tonących w zieleni i ogrodach. Obiekty na tej trasie wprowadzą Cię w unikalny charakter Puszczykowa i jego wyjątkową historię.


“Pearls of Puszczykowo architecture” is a trail presenting the special value and beauty of urban architecture hidden in pre-war villas, guesthouses of interesting construction, surrounded by greenery and gardens. Objects on this route will introduce you to the exceptional nature of Puszczykowo and its unique history.

 

1. Willa Chłapowskich – ul. Lipowa 2B

Około 1905 roku teren przy ul. Poznańskiej kupiła rodzina Chłapowskich. Letniskowa willa została wybudowana w 1924 roku. Obiekt jest ciekawym przykładem tak zwanego stylu dworkowego, charakterystycznego dla połowy lat dwudziestych XX wieku.

The property at Poznańska Street was bought by the Chłapowski family around 1905. The summer villa was built in 1924. The building is an interesting example of the so-called manor style, characteristic of the mid-twenties of the twentieth century.

2. Urząd Miejski w Puszczykowie – ul. Podleśna 4

Budynek z okresu międzywojennego modernizmu został wybudowany jako willa letnia w 1936 roku dla Gertrudy Roweckiej, utytułowanej amazonki i florecistki. Projektantem domu był architekt Emil Lenz. Front domu zdobi płaskorzeźba przedstawiająca konia w skoku z amazonką stojącą w strzemionach. Obecnie znajduje się tu siedziba puszczykowskiego Urzędu Miejskiego.

The building from the interwar period of modernism which was built as a summer villa in 1936 for Gertruda Rowecka, a keen amazon and fencer. The designer of the house was the architect Emil Lenz. The front of the house is decorated with a bas-relief depicting a horse in a jump with an amazon standing in stirrups. Currently, the seat of the Municipal Office is located here.

3. Landhaus przy ul.Podleśnej – ul. Podleśna 10

Landhaus z około 1910 roku zbudowany w stylu prezentowanym przez znanego architekta Pfannschmidta. Odwołuje się do tak zwanej architektury tyrolskiej. W późnych latach dwudziestych XX wieku został zakupiony od właścicieli niemieckich przez rodzinę Wdowickich.

Landhaus (Cottage Style house) from around 1910 built in the style presented by the well-known architect Pfannschmidt. It is an example of the so-called Tyrolean architecture. It was purchased from German owners by the Wdowicki family in the late 1920s.

4. Willa Jadwinówka – ul. Cienista 1

Pierwszy dom letniskowy wybudowany w 1900 roku przez Polaka – Włodzimierza Adamskiego. Ten dom ryglowy reprezentuje tak zwany styl szwajcarski.

The first holiday home built by a Pole - Włodzimierz Adamski, in 1900. Half-timbered house, a former summer guesthouse, represents the so-called Swiss style.

5. Willa „Sztojerówka” - ul. Wiosenna 22

Dom rodziny Stöhr – wysokiej rangi urzędnika pruskiego – został wybudowany w 1903 roku. Willę w tak zwanym stylu Landhaus zaprojektował Max Hans Kühne.

The Stöhr family house, belonging to a high-ranking Prussian official, was built in 1903. The villa in the so-called Landhaus style (Cottage Style) was designed by Max Hans Kühne.

6. Pałac Ślubów – ul. Podleśna 17

Dawny dom profesora chemii Leopolda Zalewskiego powstał w 1933 lub 1936 roku. Wyróżnia go charakterystyczny, kolumnowy ganek od frontu. Obecnie znajduje się w nim Urząd Stanu Cywilnego.

The former house of chemistry professor Leopold Zalewski. It was founded in 1933 or 1936. It is distinguished by a characteristic columnar porch from the front. Currently, there is a Registry Office in it.

7. Willa Betania – ul. ks. Ignacego Posadzego 1

Willa wybudowana w 1905 roku jako sanatorium, potocznie nazywana jest Betanią. Nazwa pochodzi od zakonu sióstr Betanek, które przez pewien czas miały tu swoją siedzibę. W domu tym mieszkał prymas August Hlond, który przekazał posiadłość Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej.

The villa was built in 1905 as a sanatorium and is commonly called Betania (The Bethany). The name comes from the Order of the Bethany Sisters, which had their seat here for some time. Primate August Hlond lived in this house later and he gave the property to the Society of Christ for Polish Immigrants.

8. Willa Leitgeberów – ul. Adama Mickiewicza 1

Dom został zaprojektowany przez znanego poznańskiego architekta Czesława Leitgebera dla jego rodziny. Wybudowany w 1928 roku, reprezentuje styl dworkowy.

The house was designed by a well-known Poznań architect Czesław Leitgeber for his family. Built in 1928, it represents a manor style.

9. Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera – ul. Juliusza Słowackiego 1

Budynek został wybudowany w latach 1926-1929 jako dom letni dla kupca bławatnego z Poznania – Schulca. W 1948 zakupił go znany pisarz i podróżnik Arkady Fiedler. Od 1974 mieści się tu Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera.

The house was built between 1926-1929 as a summer house for Schulc, a mercer from Poznań. It was bought by the well-known writer and traveler Arkady Fiedler in 1948. It houses the Museum - Arkady Fiedler's Literary Studio since 1974.

10. Willa Cyryla Ratajskiego – ul. Cyryla Ratajskiego 25

Dom powstał w 1903 roku. Został zakupiony przez sławnego przed drugą wojną światową polityka i prezydenta miasta Poznania, który w rezydencji nad Wartą spędzał swoje letnie wakacje, a później zamieszkał w niej na stałe.

The house was built in 1903. It was purchased by the famous before Second World War politician and president of the city of Poznań, who spent his summer holidays in this residence overlooking Warta river, and later settled there permanently.

11. Willa Paula Preula – ul. Cyryla Ratajskiego 11

Budynek został wybudowany około 1900 roku jako letni dom znanego poznańskiego architekta Paula Preula. Odznacza się typową dla stylu architekta asymetrycznością, rozczłonkowaniem bryły, wykuszami, altanami oraz zróżnicowanymi elewacjami.

The building was built around 1900 as a summer house of the well-known Poznań architect Paul Preul. It is characterized by the asymmetricity typical of the architect's style, segmentation of the building's body, bay windows, pavilions and diversified facade.

12. Willa Tomaszewskich – ul. Cyryla Ratajskiego 6

Pierwszy dom w obecnym Puszczykowie o charakterze willowym, wybudowany w 1897 r. przez Władysława Tomaszewskiego. Władysław Tomaszewski był patriotą, wspierał rozwój gospodarczy i kulturalny Wielkopolski w czasie gdy należała ona do Zaboru Pruskiego.

The first house in Puszczykowo with a villa character, built in 1897 by Władysław Tomaszewski. He was a patriot, he supported the economic and cultural development of Wielkopolska region at a time when it belonged to the Prussian Partition.

13. Restauracja „Leśna” - ul. Wczasowa 8

Dom wybudowany około 1905 roku. Poznański restaurator Paul Mandel otworzył w nim pensjonat i restaurację. Do lat osiemdziesiątych XX wieku funkcjonowała tu popularna restauracja „Leśna”.

The building was built around 1905 and the Poznań restaurateur Paul Mandel opened a guest house and a restaurant in it. The popular "Leśna" (Forestry) restaurant functioned here until the 1980s.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway