Zadanie współfinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego i budową oświetlenia w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (realizacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Więcej

Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej

Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat (realizacja rządowego programu komunalnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego)

Więcej

Remont nawierzchni jezdni na ul. Jackowskiego w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Więcej

Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (85% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu środków europejskich, a 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa).

Więcej
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway