Zadanie współfinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Puszczykowie

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat (realizacja rządowego programu komunalnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego)

Więcej

Remont nawierzchni jezdni na ul. Jackowskiego w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Więcej

Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (85% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu środków europejskich, a 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa).

Więcej

Przebudowa ul. Sobieskiego w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Fundusz Dróg Samorządowych).

Więcej

Budowa ul. Żwirowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Fundusz Dróg Samorządowych).

Więcej

Budowa ulicy Mazurskiej w Puszczykowie

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Fundusz Dróg Samorządowych).

Więcej
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway