24.03.2020

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące podatki, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia terminu płatności podatku

  • rozłożenia zapłaty podatku na raty

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

  • umorzenia zaległości podatkowej

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi, złóż wniosek w tej sprawie.

Wniosek możesz przesłać na elektroniczną skrzynkę podawcza, złożyć w kancelarii Urzędu lub wysłać pocztą.

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

W sprawie odroczenia podatku lub rozłożenia płatności na raty wystarczy złożyć sam wniosek. Jeżeli będzie ubiegał się o umorzenie podatku, do wniosku musisz dołączyć:

  • oświadczenie o sytuacji majątkowej

  • dokumenty finansowe za I kwartał 2020 r. (zestawienie przychodów i kosztów)

a w przypadku przedsiębiorstw sporządzających sprawozdanie finansowe:

  • bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.,

  • dokumenty finansowe za I kwartał 2020 r. (zestawienie przychodów i kosztów)

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będziesz musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Ważne!
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail um@puszczykowo.pl i na tej podstawie udzielimy ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać nam również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii.

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.

 

Załączniki:

Załącznik - oświadczenie o sytuacji majątkowej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Oświadczenia pomoc de minimis

WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway