Komunikaty

Komunikat dot. przywrócenia zajęć w szkołach

Od 25 maja br. mają zostać przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Więcej

Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej

Komunikat Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka dotyczący 4 niepublicznych przedszkoli w Puszczykowie

Szanowni Państwo, po wnikliwym zapoznaniu się z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w trosce o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców i personelu przedszkoli, dyrektorzy Niepublicznego Przedszkola „Leśni Przyjaciele", Niepublicznego Przedszkola Chatka Kubusia Puchatka i Prywatnego Przedszkola „Pracowite Pszczółki" wspólnie podjęli decyzję zgodną z początkowym trzecim etapem rozmrażania gospodarki tj. o zamknięciu przedszkoli do 24 maja 2020 r.

Więcej

Komunikat Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka dotyczący możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja br.

Szanowni Państwo, ogłoszony przez rząd w dniu 29.04 br. drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 umożliwia otwarcie publicznych i niepublicznych żłobków i przedszkoli od 6 maja, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie rząd postanowił wydłużyć zasiłek opiekuńczy od 3 maja do 24 maja dla rodziców dzieci, które nie będą w tym czasie mogły korzystać z opieki placówek.

Więcej

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 26 kwietnia br. Zmianie ulegną terminy matur i egzaminu ósmoklasisty.

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Więcej

Apel Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska w sprawie przesunięcia lub odwołania egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

Wójtowie i Burmistrzowie, członkowie i sympatycy Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska podpisali się pod wspólną petycją wzywającą do przesunięcia lub odwołania egzaminów ósmoklasisty i maturalnego.

Więcej
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway