Komunikaty

Procedury funkcjonowania puszczykowskich podstawówek w reżimie sanitarnym

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zostały opracowane procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Więcej

Nowy rok szkolny w puszczykowskich podstawówkach

We wtorek 1 września 2020 r. rozpocznie się nowy rok szkolny. W tym roku w puszczykowskich podstawówkach nie odbędą się tradycyjne apele dla wszystkich uczniów, dzieci spotkają się z wychowawcami w klasach. Do budynków szkół wejdą wyłącznie dzieci, bez rodziców i opiekunów.

Więcej

Zakończenie roku szkolnego - list Burmistrza Miasta Puszczykowa

W dniu 26 czerwca br. kończy się wyjątkowy rok szkolny.

Więcej

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

MEN do 26 czerwca br. przedłużyło kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej

Komunikat dot. przywrócenia zajęć w szkołach

Od 25 maja br. mają zostać przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Więcej

Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway