Aktualności

21.01.2019

Komunikat Regionalnego Systemu Ostrzegania

WIOŚ informuje, że dnia 20.01.2019 r. na stacjach pomiarowych w Poznaniu, w Borówcu, w Koninie, w Kaliszu, w Koziegłowach odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny.

Więcej
16.01.2019

Wręczanie medali na 50-lecie pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Puszczykowie uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą przepisów nie ma możliwości zapytania tegorocznych Jubilatów drogą pocztową o chęć wzięcia udziału w uroczystości wręczenia medali na 50-lecie pożycia małżeńskiego. W związku z powyższym chęć uczestnictwa w uroczystości można deklarować osobiście w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie na pokoju nr 4, lub pod numerem telefonu 618-983-721 do dnia 30.03.2019 r.

Więcej
16.01.2019

Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Więcej
16.01.2019

Informacja o odpadach komunalnych

Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - tzw. punkty skupów.

Więcej
15.01.2019

Żałoba na terenie miasta Puszczykowa

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza na terenie miasta Puszczykowa w dniach 15 - 17 stycznia 2019 roku została zarządzona żałoba.

Więcej
14.01.2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszego konkursu ofert na realizację zadań w 2019 roku.

Więcej

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway