11.07.2018

Projekt graficzny logo Miasta Puszczykowa - konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt graficzny logo Miasta Puszczykowa – „Puszczykowo- energia ciszy”. Zwycięska praca posłuży do opracowania projektu logo, która razem z projektami już konsultowanymi zostanie poddana opiniowaniu komisji eksperckiej i mieszkańców. Nagrodzona praca oraz propozycje przedstawione przez Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. (firma realizująca zlecenia - Modyfikacja obecnie używanego logo (herbu) wraz z Księgą Znaku oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Puszczykowa) będą poddane badaniom pretestowym – m. in. sondażowi mieszkańców drogą internetową, z pomocą ankiety on-line dostępnej na stronie www.puszczykowo.pl oraz ankiety papierowej załączonej do Echa Puszczykowa.

 

Logo promocyjne będzie funkcjonować obok herbu. Logo nie jest koniecznością, ale szansą na przedstawienie miasta i gminy poprzez łatwo zauważalny i zapamiętywany symbol. W prosty sposób może wyrazić jej charakter i potencjał. Logo Puszczykowa powinno być zatem elementem przemycającym zmiany i przeobrażenia, którym uległo miasto od momentu nadania herbu, nośnikiem idei zapisanych w Strategii Rozwoju i Promocji Puszczykowa (przyjętej w 2017 roku). Nie znaczy to, że nowy symbol zrywa z przeszłością czy dorobkiem kulturowym. Logo stanie się identyfikacją wizualną Miasta oraz uzupełnieniem podstawowego symbolu, jakim pozostaje herb.

 

Załączniki:

 

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Miasta Puszczykowa – „Puszczykowo- energia ciszy”
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu
Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway