19 MAJ 2020, 17:00 - 19:00

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej

  1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.

  2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

  3. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A,

- ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa,

- określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych,

- przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara,

- zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja,

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

  1. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej

w Puszczykowie, ul. Podgórna 21.

 

Informujemy, że ze względu na trwające zagrożenie zarażenia koronawirusem, posiedzenia komisji Rady Miasta Puszczykowa odbywają się bez udziału publiczności.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway