06 LIP 2024, 11:00 - 14:00

Przyroda dostępna dla wszystkich

Pracownicy Wielkopolskiego Parku Narodowego wraz z członkami Wolontariat WPN serdecznie zapraszają osoby chętne do wzięcia udziału w letniej edycji spaceru integracyjnego: „Przyroda dostępna dla wszystkich”.

Siedziba dyrekcji WPN w Jeziorach – 6 lipca 2024 r. godz. 11.00-14.00

Spacer skierowany jest dla osób ze szczególnymi potrzebami, osób niedowidzących, z niedosłuchem, z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, ze spektrum autyzmu, a także dla rodziców z dziećmi oraz osób starszych. W programie:

  • spacer połączony z obserwacją przyrody po ścieżce edukacyjnej wokół siedziby Dyrekcji WPN w Jeziorach i przy punkcie widokowym nad Jeziorem Góreckim z uwzględnieniem fragmentu ścieżki dostępnej dla osób poruszających się na wózkach z asystą przewodników – wolontariuszy WPN;

  • zajęcia sensoryczne w terenie – mini warsztaty - praca z wolontariuszami WPN;

  • zwiedzanie ogródka petrograficznego – „głazy jako prawdziwe pamiątki po lodowcu” z asystą przewodników wolontariuszy WPN;

  • zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego WPN z możliwością skorzystania z tablic fonicznych imitujących odgłosy zwierząt (ptaków, płazów, ssaków) oraz materiałów edukacyjnych z asystą przewodników - wolontariuszy WPN.

W spacerze będą uczestniczyć wolontariusze WPN, którzy włączą się w pomoc pełniąc rolę przewodników – asystentów podczas spotkania.

Na zakończenie spaceru zapraszamy uczestników do wiaty edukacyjnej na wspólne biesiadowanie przy ognisku (kiełbaski i dodatkowy prowiant wraz z napojami prosimy zorganizować we własnym zakresie).

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału w spacerze na e-maila: udostepnianie@wielkopolskipn.pl z podaniem w tytule hasła „SPACER”.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway